HELSENORGE

Smerteavdelingen, Tromsø

Smerteavdelingen gir tilbud til pasienter som har vanskelig håndterbar smerte. Avdelingen består av en smertepoliklinikk som utreder og behandler henviste pasienter, samt et smerteteam som bistår med smertebehandling for innlagte pasienter.

Fant du det du lette etter?