HELSENORGE

Legevakt, Narvik

Legevakten i Narvik er interkommunal for Narvik, Ballangen og Gratangen. Legevakten er integrert i Akuttmottaket ved UNN Narvik. Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skade som trenger øyeblikkelig legehjelp. Ved mistanke om livstruende sykdom eller skade, ring 113.
Fant du det du lette etter?