Regional vurderingsenhet (RVE)

Regional vurderingsenhet (RVE) skal rettighetsvurdere og prioritere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord for pasienter hjemmehørende i helseregion nord. RVE skal også vurdere og prioritere søknader som gjelder pasienter bosatt i Helse Nord som ønsker opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak i andre regioner. Åpningstider: mandag - fredag 08.00-15.30
Fant du det du lette etter?