HelseIArbeid-senteret, Tromsø

Tidligere Raskere tilbake-tjenester med god effekt på alminnelige muskel- og skjelettplager og psykiske plager er videreutviklet til et tilbud for personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid eller studier. Det er dannet et HelseIArbeid senter, og fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV er samlokaliserte for å gi et mer helhetlig tilbud til denne målgruppen. I tillegg har vi tilgang til NAV-personell som kan bistå i arbeidsrelaterte problemstillinger.

Gimlevegen 12
 
Ansatte i HelseIArbeid
 
Les mer om HelseIArbeid - individtiltak og bedriftstiltak

HelseIArbeid-senteret, Tromsø

Individtiltak - utredning og behandling

HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. HelseIArbeid tilbyr mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet eller studier. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud. 

Målgruppe 
Individer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær. 

HelseIArbeid har et tverrfaglig team som tilbyr utredning og mulighet for oppfølging av både psykiske helseplager og muskel-/skjelettplager. Vi tilbyr utredning og vurdering av behandlingsbehovet for pasienter med psykisk helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier. Teamet gir et tilbud om avgrenset psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi.

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase. 

Henvisninger
Henvisninger må komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller manuell terapeut. 

Henvisningsadresse:
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Merkes HelseIArbeid i fritekst.

Arbeidsområder
Utredning, diagnostisering og veiledning/oppfølging ved muskel/skjelettplager og psykiske plager. Behandling og/eller veiledning knyttet til arbeids- og/eller studierelaterte utfordringer.

Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist og pasient.

Veiledning/oppfølging 
Som for eksempel 2- eller 10 dagers tverrfaglig gruppetilbud, veiledning fra NAV-personell, behandlings- eller oppfølgingssamtaler med psykolog, øvelses- og injeksjonsbehandling for skulderplager, etc. 

Bedriftstiltak

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter, med fokus på helse-fremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Gjennom å formidle kunnskap om vanlige helseplager til ledere og ansatte, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene. Mer kunnskap vil også styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse. 

NAV arbeidslivssenter i Troms og Finnmark:
Telefon: 55 55 33 36
E-post: nav.arbeidslivssenter.troms.og.finnmark@nav.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gimleveien 12, 9019 Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08-15.30
Telefon
77 75 40 80
E-post
Gimlevegen 12
Besøksadresse
Gimlevegen 12(Kart)
Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08-15.30

Praktisk informasjon

Adkomst

Buss
Hvis du kommer til Gimlevegen 12 fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21, som starter fra holdeplass S4 i Fredrik Langesgate (ved Austadbygget/SAS-hotellet).

Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Rute 20 stopper ved hovedinngangen til UNN Tromsø, Breivika. Rute 21 kjører videre fra hovedinngangen til UNN Tromsø og ned mot Forskningsparken (det er kortere å gå herfra).

Du kan også ta rute 42 fra holdeplass S3 i Sjøgata. Da går du opp til Gimlevegen fra Stakkevollvegen.

Flybuss/helsebuss
Disse bussene har stopp ved hovedinngangen til UNN Tromsø.

Taxi
Taxi direkte til Gimlevegen 12. Refusjon av taxiutgifter kun ved medisinsk årsak. Taxi må bestilles via Pasientreiser.

Egen bil
Benytt merket pasientparkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret. Det er omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

HelseIArbeid-senteret har seks parkeringsplasser for pasienter rett utenfor senteret i Gimlevegen 12. Du får parkeringsbevis i resepsjonen hos oss, men du må huske å betale parkeringsavgift på automaten i nærheten av inngangen.

Du kan også bruker pasientparkeringen ovenfor selve sykehuset eller rett nord for PET-senteret (det grønne bygget rett overfor hovedinngangen på sykehuset. Det tar omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

HelseIArbeidhttps://unn.no/behandlinger/helseiarbeidHelseIArbeidHHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeid

Fant du det du lette etter?