HELSENORGE

Habilitering, Tromsø

Enheten gir tilbud til unge over 18 år og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger. Teamet i enheten er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, lege og psykolog.
Fant du det du lette etter?