HELSENORGE

Diagnostisk enhet, Tromsø

Enheten utreder pasienter med mistanke om alvorlig sykdom, som for eksempel kreft. Det er et dagtilbud/poliklinisk tilbud hvor utredningen skjer raskt. Enheten ivaretar diagnostisk pakkeforløp for kreft.
Fant du det du lette etter?