HELSENORGE

Gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost, Tromsø

Sengeposten har 28 pasientsenger i C1, Plan 5.Det er ansatt sykepleiere, hjelpepleiere (helsefagarbeidere) og egne kreftsykepleiere. Avdelingen har en pasientskole før kirurgi, og 5 ulike lærings- og mestringskurs etter kirurgi. Kursene holdes av avdelingens leger (og leger i Kvinneklinikken) i samarbeid med sengepostens personale, sykepleiere i poliklinikkene, fysioterapeuter og ansatte i Lærings- og mestringssenteret. 

Fant du det du lette etter?