HELSENORGE

Lungemedisinsk avdeling, Tromsø

Lungemedisinsk avdeling ved UNN utreder og behandler i stor grad røykerelaterte sykdommer som KOLS og lungekreft, men også en rekke andre sykdommer som astma, lungefibrose, fedmerelaterte søvnforstyrrelser med lungesvikt, respirasjonssvikt ved nevromuskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner og sarkoidose samt andre mer sjeldne sykdommer.

Fant du det du lette etter?