HELSENORGE

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

RAAO er et regionalt klinisk behandlingssenter og en regional kompetansetjeneste innenfor fagområdene astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. 

Pasienter med astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og krever utredning som involverer flere fagområder. 

Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

RAAO skal sikre nasjonal og lokal kompetanseflyt og informasjonsspredning. En av oppgavene skal være å etablere nettverk mellom de fire sentrene i Norge (nord,- midt- , vest og sørøst) og de privatpraktiserende spesialister og aktører i primærhelsetjenesten.

Oppmøtested for pasienter er D1, plan 1.


Fant du det du lette etter?