Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

RAAO er et regionalt klinisk behandlingssenter og en regional kompetansetjeneste innenfor fagområdene astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. 

Pasienter med astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og krever utredning som involverer flere fagområder. 

Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

RAAO skal sikre nasjonal og lokal kompetanseflyt og informasjonsspredning. En av oppgavene skal være å etablere nettverk mellom de fire sentrene i Norge (nord,- midt- , vest og sørøst) og de privatpraktiserende spesialister og aktører i primærhelsetjenesten.

Oppmøtested for pasienter er D1, plan 1.


Ansatte ved RAAO
 
 
Les mer om Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Om oss

Helse Nord har gitt Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i oppdrag å drifte en regional, tverrfaglig behandlings- og kompetansetjeneste for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). Tjenesten er underlagt Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, og er plassert i D1 på UNN. RAAO inngår i et nasjonalt nettverk av tilsvarende sentre i de øvrige helseregionene. 
RAAO Helse Nord startet driften i september 2017. 
Vi arbeider for økt bevissthet og kunnskap om astma, allergi og andre overfølsomhetstilstander. Helsepersonell kan søke råd hos senteret, og pasienter med komplekse/sammensatte tilstander kan henvises hit. 
Senteret omfatter både regional kompetansetjeneste og regionalt behandlingssenter. 
RAAO samarbeider med, og innhenter kompetanse fra flere andre avdelinger og legespesialiteter ved UNN. 
Behandlingssenteret driver høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn og voksne med en komplisert allergisk lidelse, i et samarbeid mellom de kliniske avdelingene. Virksomheten konsentrerer seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetansen som er etablert ved senteret. 
Kompetansetjenesten skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell/retningslinjer. Nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer) er også noe RAAO jobber for. 

Henvisning til RAAO

Henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) og/eller komplekse allergologiske problemstillinger hos barn og voksne rettes til RAAO.

 • Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi
 • Utredning av medikamentallergi
 • Mistanke om matvareallergi der adekvat tilbud ikke foreligger ved annen sykehusavdeling i andrelinjetjenesten, for eksempel ved behov for provokasjonstesting
 • Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig utredning
 • Pasienter med annen overfølsomhet og behov for grundig diagnostisk avklaring
 • Vi tar også imot henvendelser per telefon for diskusjon

Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

RAAO vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert konsultasjon ved klinisk ernæringsfysiolog der det er behov for dette. RAAO utreder, startet behandling og gjennomfører opplæring i for eksempel bruk av adrenalinpenn der dette er indisert.

E-henvisning sendes til: HLK-AMA-ALLERGOLOGI

Ved spørsmål ang. henvisning, send mail til: raao@unn.no 

Utredning/behandling

Informasjon og veiledning til allergologisk utredning og behandling 

Allergologisk sykdom, utredning og behandling kan være kompleks og strekker seg over mange legespesialiterer. Under overskriften - Behandling - lengre ned på siden er det samlet informasjon og veiledning som er nyttig for pasientbehandling, -utredning og -oppfølging.

Allergologisk utredning foregår i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og innenfor mange legespesialiteter. Utdannede legespesialister med kompetanseområde allergologi skal kunne håndtere alle de allergologiske problemstillinger. 

Relevant informasjon:

Pasientundervisning

Pasientundervisning på Lærings- og mestringssenteret UNN:

Barnepoliklinikken arrangerer kurs til foresatte til barn med eksem 4 ganger i året. Henvisning fra lege kreves.

RAAO arrangerer matvareallergikurs der målgruppen er voksne med matvareallergi og pårørende til barn og voksne med matvareallergi. Dette kurset arrangeres 2 – 4 ganger pr år. Henvisning fra lege kreves.

Eksemskoler i regionen:
Astmaskoler i regionen:
E-læringskurs:

Medarbeidere

Senteret har fast ansatt leder, lege i spesialisering, koordinator/sykepleier og sykepleier i 100% stilling. I tillegg har vi sekretær i 100% stilling, klinisk ernæringsfysiolog i 50% stilling, hudlege i 30 % stilling og barnelege/allergolog innleid i 30% stilling. 

Våre medarbeidere:
Leder: Martin Sørensen, kompetansespesialist i allergologi, PhD, spesialist i barnesykdommer og spesialist i allmenmedisin
Koordinator/spesialsykepleier: Anne Munkvold
Lege i spesialisering: Elin Ørbeck Vallevik
Sykepleier: Vibeke Hansen
Klinisk ernæringsfysiolog: Benedicte Fjalstad
Spesialist i Hud- og veneriske sykdommer, dr.med: Thomas Schopf
Allergolog og spesialist i barnesykdommer: Roald Bolle
Kontorfaglig konsulent: Siv Henriksen Normann
Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Fløy D1, plan 1
Besøkstider
tirsdag - torsdag 09.00-15.30
Telefon
77 66 99 74
mandag - fredag 08.00-11.00 og 13.00-15.00
E-post
UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00 | medisinsk nødtelefon: 113
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.Pingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Allergi hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/allergi-hos-barn-og-ungeAllergi hos barn og ungeAAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og ungeAllergi hos barn og unge
Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)https://unn.no/behandlinger/allergisjokk-anafylaktisk-sjokkAllergisjokk (anafylaktisk sjokk)AAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokk
Allergiutredning av voksne hos øre-nese-halsspesialisthttps://unn.no/behandlinger/allergiutredning-av-voksne-hos-ore-nese-halsspesialistAllergiutredning av voksne hos øre-nese-halsspesialistAAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne
Allergiutredning hos hudspesialist, voksnehttps://unn.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksne
Allergiutredning hos lungespesialist, voksnehttps://unn.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksne
Allergivaksinering av barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/allergivaksinering-av-barn-og-ungeAllergivaksinering av barn og ungeAAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og ungeAllergivaksinering av barn og unge
Allergivaksinering av voksnehttps://unn.no/behandlinger/allergivaksinering-av-voksneAllergivaksinering av voksneAAllergivaksinering av voksneAllergivaksinering av voksneAllergivaksinering av voksneAllergivaksinering av voksne
Astmahttps://unn.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstma
Atopisk eksemhttps://unn.no/behandlinger/atopisk-eksemAtopisk eksemAAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksem
EIA-testhttps://unn.no/behandlinger/eia-testEIA-testEEIA-testEIA-testEIA-testEIA-test
Epikutantest ved allergihttps://unn.no/behandlinger/epikutantest-ved-allergiEpikutantest ved allergiEAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantest
Matvareprovokasjonhttps://unn.no/behandlinger/matvareprovokasjonMatvareprovokasjonMMatvareprovokasjonMatvareprovokasjonMatvareprovokasjonMatvareprovokasjon
Medikamentprovokasjon av barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/medikamentprovokasjon-av-barn-og-ungeMedikamentprovokasjon av barn og ungeMMedikamentprovokasjon av barn og ungeMedikamentprovokasjon av barn og ungeMedikamentprovokasjon av barn og ungeMedikamentprovokasjon av barn og unge
Prikktest (allergitest)https://unn.no/behandlinger/prikktest-allergitestPrikktest (allergitest)PAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Spirometrihttps://unn.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Våtbandasje-behandlinghttps://unn.no/behandlinger/vatbandasje-behandlingVåtbandasje-behandlingVVåtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)

Arrangementer

Fant du det du lette etter?