HELSENORGE

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) er et nord-norsk kunnskapssenter for arbeid, miljø og helse. Avdelingen bidrar til å forebygge sykdom og fremme god helse ved å bruke og øke kunnskapen om sammenhenger mellom faktorer i miljøet og helse. Vi jobber i stor grad tverrfaglig.

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en del av AMA. 
Oppmøtested for pasienter til RAAO og Arbeidsmedisinsk poliklinikk er D1, plan 1.
Fant du det du lette etter?