HELSENORGE

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) er et nord-norsk kunnskapssenter for arbeid, miljø og helse. Avdelingen bidrar til å forebygge sykdom og fremme god helse ved å bruke og øke kunnskapen om sammenhenger mellom faktorer i miljøet og helse. Fant du det du lette etter?