HELSENORGE

Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering

Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering i Helse Nord (RegSim) skal arbeide for at alle helseforetak i nord, skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening. 

Fant du det du lette etter?