HELSENORGE

Regionalt utdanningssenter (RegUt)

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN drifter de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator og UiT driftet tidligere.
Fant du det du lette etter?