HELSENORGE

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) er et tverrfaglig team som jobber for å styrke helsetjenesten til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer gjennom god samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Fant du det du lette etter?