Blodbanken, Tromsø

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig og må derfor gis. Pasientene og helsevesenet er helt avhengig av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger. Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere og eventuelt gi blod til fylte 70 år.

Les mer om Blodbanken, Tromsø

Blodbanken, Tromsø

Kontakt blodbanken angående spørsmål om blodgivning eller medikamentbruk, om du vil endre timeavtaler eller har andre spørsmål.

Har du nettopp gitt blod?
Dersom du etter blodgivningen kommer på viktig informasjon som du har glemt å gi, er det viktig at du tar kontakt med din blodbank og informerer om dette. Gi beskjed så fort som mulig, helst innen 48 timer etter blodgivning, om du skulle bli syk. 

Du kan når som helst ringe blodbanken og gi beskjed om at blodet ikke skal brukes uten å oppgi årsak.

Innkalling på sms og pr telefon
Blodbankene ved Universitetssykehuset Nord-Norge benytter innkalling via sms eller pr telefon. Ved utsendelse av sms er det ikke mulig å sende oss sms tilbake, ta kontakt på våre telefoner oppgitt i seksjonen «Kontakt»

Registering av personopplysninger
For å bli blodgiver må du registreres i Blodbankens dataregister. Dette er nødvendig av flere årsaker: 

  • Vi må ha mulighet til å komme i kontakt med våre blodgivere 
  • Vi må kunne dokumentere at gjeldende regelverk er fulgt 
  • Vi må ha oversikt over den enkelte givers tappehistorikk 
  • Vi trenger å lagre en del opplysninger om blodtyper etc. for å kunne velge riktig blod til den enkelte pasient 
  • Vi er pålagt alltid å vite hvilken blodgiver som har gitt blod til bestemte blodprodukter
Parkering
Som etablert blodgiver får du eget parkeringskort fra oss. Parkeringskortet gjør det mulig for oss å identifisere deg i datasystemet i stedet for ditt fødselsnummer. Parkeringsvakter vil ta stikkprøver på parkeringsplassen og kortet må derfor plasseres i bilen slik at PID-nummeret er synlig. Misbruk av kortet vil kunne føre til parkeringsbot eller borttauing av bilen.

Hvis du har glemt parkeringskortet må du komme å hente parkeringslapp hos oss slik at du unngår bot mens du gir blod. Parkeringsplassene er kun for blodgivere med time. Dersom du har mistet parkeringskortet vil du få et nytt

Dersom det er fullt på oppmerkede parkeringsplasser for blodgivere må du bruke parkeringsautomaten. Ta vare på kvitteringen så vil parkeringsutgiften bli refundert av Blodbanken.

Registrering av personopplysninger
For å bli blodgiver må du registreres i Blodbankens dataregister. Dette er nødvendig av flere årsaker: 

  • Vi må ha mulighet til å komme i kontakt med våre blodgivere 
  • Vi må kunne dokumentere at gjeldende regelverk er fulgt 
  • Vi må ha oversikt over den enkelte givers tappehistorikk 
  • Vi trenger å lagre en del opplysninger om blodtyper etc. for å kunne velge riktig blod til den enkelte pasient 
  • Vi er pålagt alltid å vite hvilken blodgiver som har gitt blod til bestemte blodprodukter 
Opplysningene som lagres er i hovedsak:
Navn, personnummer, adresse, telefonnummer, registrering av hver tapping, blodtypeundersøkelser, prøveresultater og informasjon om hvordan hver tapping har forløpt.

Det er også et tekstfelt som benyttes til administrativ informasjon om timeavtaler. Dette kan også i nødvendige tilfeller benyttes til å angi at en person er godkjent som blodgiver etter vurdering av lege.

Som blodgiver har du krav på å få vite hva som er registrert om deg, og du kan kreve retting dersom feil informasjon skulle være registrert.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Nerstranda senter i Tromsø sentrum, 4. etasje

Tappeenheten i Tromsø er på Amfisenteret Nerstranda Senter, 4 etasje, i sentrum av Tromsø. Inngang på øversiden og heis direkte til 4. etasje. 

Fra parkeringsanlegget ta heis til 3. etasje, bytt heis eller ta trappa opp til 4. etasje. Bruk hovedinngangene og heis via senteret. Ikke benytt glassheisen i senteret (ved Kitch'n). Du kan bruke heisen ved Kremmerhuset, og ta den opp til 3. etasje. Følg merkingen på gulvet videre opp til blodbanken.

Egne merkede parkeringsplasser for blodgivere på plan U2 i parkeringshuset. Husk å sette ditt parkeringskort synlig i frontruten.
Besøkstider
mandag - tirsdag 07.30-15
onsdag Partallsuker: 12-19.30 og oddetallsuker: 10-17.30
torsdag - fredag 07.30-15
Telefon
77 62 63 00
mandag - fredag 07.30 - 15.00
E-post
Nerstranda senter, Tromsø
Besøksadresse
Strandgata 9(Kart)
9008 Tromsø

Praktisk informasjon

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Don válljet ieš guđe giela háliidat geavahit
UNN:s (Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus) leat olu bargit geat eai hálddaš sámegiela, ja midjiide lea hui dehálaš oažžut rivttes ja vuđolaš dieđuid du dearvvašvuođa birra. Danne lea dehálaš midjiide geavahit dulkka. Min dulkkain lea jávohisvuođageatnegasvuohta. Pasieanttat vásihit oadjebassan geavahit dulkka; go olmmoš lea buozas de lea geahppaseamos hupmat ja muitalit iežas eatnigillii. Fáttát ja sániid mat adnojit buohcciviesus sáhttet leat váddáseabbo ipmirdit go beaivválaš ságastallamis. Jus dus lea sámegiella eatnigiellan, de dus lea riekti sámástit go deaivvadat Earenoamášdearvvašvuođabálvalusain.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)