HELSENORGE

Vil du bidra med blod til ambulansehelikoptrene?

Blodbanken UNN Harstad skal sørge for beredskap av blod til ambulansehelikopteret som har base i vår region. For beredskap i helikoptrene ønsker vi mannlige blodgivere med blodtype 0, som selv ikke har fått overføring av blodprodukter.

Helsepersonell som går mot et ambulansehelikopter 

Den vanlige blodbanken kan ikke brukes med tanke på beredskap for ambulansehelikoptrene. Grunnen er at blodet er delt opp i ulike komponenter. 

Ved blodgivning til ambulansehelikoptrene blir ikke blodet delt opp i komponenter og behandling av traumepasienter kan startes på skadested.

Hvem kan være blodgiver til ambulansehelikoptrene?

Du må være mann med blodtype 0 som selv ikke har fått overføring av blod. Det er også viktig at mengden av naturlige blodtypeantistoff som finnes hos alle er lav. Dette undersøker vi i en egen blodprøve som tas av giver.Kontakt oss