Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin i Diagnostisk klinikk består av tre medisinske hovedspesialiteter; immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.
Les mer om Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin utfører analyser på prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter, primærhelsetjenesten og ulike forskningsprosjekt. I tillegg har avdelingen undervisnings- og forskningsoppgaver.

Laboratoriemedisin i Tromsø og Narvik er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN IS 15189:2012.

Immunologi og transfusjonsmedisin
Ring sentralbordet på telefon 07766 og be dem calle på vakthavende lege (i tidsrommet 08-16)

Medisinsk biokjemi
Telefon 468 61 172 (betjent 08-16)

Klinisk farmakologi
Telefon 900 89 304 (betjent 08-16)

Analyserer blodprøver på løpende bånd

I løpet av 2017 vil Laboratoriemedisin i UNN passere fem millioner analyser. De ansatte har nok å henge fingrene i, med god hjelp fra automatiserte instrumenter:

 

Kontakt

Telefon
Avdelingsleder Lisbeth Hansen: 776 26727
E-post

Blodprøve, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/blodprove-harstadBlodprøve, HarstadBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/blodprove-narvikBlodprøve, NarvikBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/blodprove-tromsoBlodprøve, TromsøBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Blodbanken Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstad/blodbanken-harstadBlodbanken Harstad
Blodbanken Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvik/blodbanken-narvikBlodbanken Narvik
Blodbanken Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromso/blodbanken-tromsoBlodbanken Tromsø
Blodprøvetaking, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstad/blodprovetaking-harstadBlodprøvetaking, Harstad
Blodprøvetaking, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvik/blodprovetaking-narvikBlodprøvetaking, Narvik
Blodprøvetaking, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromso/blodprovetaking-tromsoBlodprøvetaking, Tromsø
Laboratoriemedisin, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstadLaboratoriemedisin, Harstad
Laboratoriemedisin, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvikLaboratoriemedisin, Narvik
Laboratoriemedisin, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromsoLaboratoriemedisin, Tromsø