Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin i Diagnostisk klinikk består av tre medisinske hovedspesialiteter; immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.
Les mer om Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin utfører analyser på prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter, primærhelsetjenesten og ulike forskningsprosjekt. I tillegg har avdelingen undervisnings- og forskningsoppgaver.

Laboratoriemedisin i Tromsø og Narvik er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN IS 15189:2012.

Immunologi og transfusjonsmedisin
Ring sentralbordet på telefon 776 26000 og be dem calle på vakthavende lege (i tidsrommet 08-16)


Medisinsk biokjemi
Ved medisinskfaglige spørsmål kan legen ved Seksjon for medisinsk biokjemi kontaktes på telefon 468 61 172 (hverdager mellom 09-15).


Klinisk farmakologi
Telefon 900 89 304 (betjent 09-15)

Analyserer blodprøver på løpende bånd

I løpet av 2017 vil Laboratoriemedisin i UNN passere fem millioner analyser. De ansatte har nok å henge fingrene i, med god hjelp fra automatiserte instrumenter:

 

Kontakt

Telefon
Avdelingsleder Lisbeth Hansen: 77626727
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Blodprøvehttps://unn.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve[{"Title":"Tromsø","Department":"Blodprøvetaking Tromsø|55b53420-dd3f-4479-a36e-a02333f18118","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"Harstad","Department":"Blodprøvetaking, Harstad|5feaf604-7a46-49b8-850c-87d175ffc2ea","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"Narvik","Department":"Blodprøvetaking, Narvik|5c17ebad-c9f0-478c-aa55-f0ff27712051","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"}]

Laboratoriemedisin, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-harstadLaboratoriemedisin, Harstad
Laboratoriemedisin, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-narvikLaboratoriemedisin, Narvik
Laboratoriemedisin, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromsoLaboratoriemedisin, Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)