HELSENORGE

Barne- og ungdomsseksjonen (sengepost), Tromsø

Barne- og Ungdomsseksjonen har tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år som trenger innleggelse. Dette gjelder både planlagte innleggelser og de som henvises til øyeblikkelig hjelp. Av og til vil pasienten kunne reise hjem samme dag. Utenom poliklinikkens åpningstid foretas det også polikliniske vurderinger i seksjonen. Vi utreder og behandler barn og ungdommer med alle typer sykdommer og skader.
Fant du det du lette etter?