HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø

Barne- og ungdomsavdelingen tar i mot barn og ungdommer i alderen 0 til 18 år for innleggelse eller poliklinisk behandling. Avdelingen er delt i Nyfødt Intensiv for barn i alder 0 – 3 måneder, Barne- og ungdomsseksjonen med Team I  og Team II, og Barne- og ungdomspoliklinikken med dagenheten Dragen.
Fant du det du lette etter?