Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen i UNN har 46 bilambulanser, fem helsetransportbiler og fire ambulansebåter. Vi dekker et vidstrakt område på omtrent 52 mil, mellom Kjøpsvik i Tysfjord kommune i sør til Kvænangen kommune i nord. UNN har 31 ambulansestasjoner.

Les mer om Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen

I 2019 utførte tjenesten 33 091 ambulansebiloppdrag og kjørte 2 187 758 kilometer, med 66 kilometer i gjennomsnitt per oppdrag. For båtambulanse var tallene 194 oppdrag med 6 893 kilometer med et gjennomsnitt på 35 kilometer.

Hastegrad for oppdragene fordeler seg for 2019 på følgende måte:

 • 34 prosent akuttoppdrag
 • 37 prosent hasteoppdrag
 • 29 prosent vanlige oppdrag

Antall stillingshjemler er 310, hvorav 270 i turnus. Tjenesten har også 30 lærlinger. Totalt med fast ansatte og vikarer er det rundt 400 personer tilgjengelig i organisasjonen. Ambulansestasjonene har varierende grad av vaktordninger, fra full kasernering og tilstedevakt til de med tilstedevakt noen timer pr dag og hjemmevakt resten av døgnet.

Helsetransportbilene benyttes av ambulansepersonell ved oppdrag med ambulansebåt til øyer uten døgnkontinuerlig fergetilbud. 

Avdelingsleder: Per-Øivind Sørgård, telefon 776 28113

Sende regning for ledsagelse av lege i ambulanse?


Bestille ambulansetransport for utenlandske pasienter ved forsikringsoppdrag? 


Ambulanseseksjon 1 (Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy)

Ambulanseseksjon 1 har stasjoner i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Seksjonsleder: Stein Helge Aalberg, telefon 97 47 00 01 eller 77 71 63 02

 

Kvænangen
Ambulansetjenesten i Kvænangen har en døgnambulanse med hjemmevakt, bemannet av fem fast ansatte. Tjenesten har stasjoneringssted i Burfjord, like ved siden av Gargo sykehjem og kommunehuset. Tjenesten har kanskje landets lengste vei til sykehus med sine over 300 kilometer.

Kåfjord
Ambulansetjenesten i Kåfjord har en døgnambulanse og en dagambulanse som er betjent av ni fast ansatte, de aller fleste med fagbrev. I tillegg har tjenesten en lærling. Fra stasjonen til ytterkantene av kommunen er det 40 – 50 kilometer. Stasjonen ligger i Stiger Pettersens vei 1, Birtavarre.

Telefon 77 71 63 02

Nordreisa
Ambulansetjenesten i Nordreisa har en døgnambulanse og en dagambulanse som er betjent av ti fast ansatte. I tillegg har tjenesten lærlinger. Fra stasjonen til ytterkantene av kommunen er det rundt 50 kilometer.

Skjervøy
Ambulansetjenesten på Skjervøy har en døgnambulanse med hjemmevakt, bemannet av fem fast ansatte. Tjenesten har stasjon i et kommunalt bygg like i nærheten av Skjervøy Videregående skole. Pasientene blir i hovedsak kjørt til Universitetssykehuset i Tromsø, en distanse på omtrent 250 kilometer.

Ambulanseseksjon 2 (Lyngseidet, Mestervik, Storfjord, Nordkjosbotn, Sør-Lenangen)

Ambulanseseksjon 2 har stasjoner på Lyngseidet, i Mestervik, Storfjord, Nordkjosbotn og Sør-Lenangen.

Seksjonsleder: Aud Iversen, telefon 97 47 00 02 eller 77 72 31 42

 

Lyngseidet
Ambulansetjenesten ligger i Kjosveien 18 på Lyngseidet, bare et steinkast fra akuttmottaket på Lyngen legekontor.

Mestervik
Ambulansetjenesten på Meistervik består av en døgnbil som er betjent av seks ansatte. Ambulansen er stasjonert ved siden av Malangstun alders- og sykehjem og legekontoret på Meistervik. Vi dekker deler av Storsteinnes, Tennes, Middagsbukt, Furudalen og hele Malangshalvøya.
Avstand fra Meistervik til UNN Tromsø er omtrent 12 mil via Nordkjosbotn og 7 via Vikran og Larseng.

Storfjord
Ambulansetjenesten er lokalisert i Skibotn, i samme bygg som lensmannen. Avstanden fra Skibotn til Tromsø er omtrent 120 kilometer. Legekontoret ligger på Oteren, 29 kilometer fra Skibotn. Ambulansen i Storfjord er også nærmeste ambulanse til tettstedet Kilpisjärvi i Finland.

Nordkjosbotn
Ambulansetjenesten er lokalisert på Sjøvollan og ligger rett ved E8 til Tromsø. Tjenesten har to ambulanser i døgnkontinuerlig drift og det er 14 faste ansatte som jobber i turnus. I tillegg har tjenesten lærlinger. I tillegg dekker vi området Lakselvbukt og Jøvik i Tromsø Kommune.

Telefon 77 72 81 10

Sør-Lenangen
Stasjonen i Sør-Lenangen har seks ambulansearbeidere som går i turnus. Stasjonen ligger sentralt i forhold til omsorgssenter, helsesenter, skole, barnehage, industri og Nord-Lenangen, der det bor mest folk i ytre del av Lyngenhalvøya.

 

Ambulanseseksjon 3 (Bardu, Målselv, Rundhaug, Salangen)

Ambulanseseksjon 3 har stasjoner i Bardu, Målselv, Rundhaug og Salangen.

Seksjonsleder: Svein Hovde, telefon 97 47 00 03 eller 77 83 65 70

 

Bardu
UNNs ambulansestasjon i Bardu ligger i Industriveien 1 på Setermoen, omtrent 1,5 kilometer nord for Setermoen sentrum. Det er rundt 3 kilometer til den interkommunale legevakten som ligger på tidligere Troms militære sykehus (TMS). Vi har i dag syv hele stillinger, alle med fagbrev. Det er også knyttet en lærling til stasjonen. Tjenesten i Bardu er en av ambulansene i UNNs område med størst kjøregrunnlag og oppdragsmengde.

Målselv
Ambulansestasjonen i Målselv ligger på Andslimoen. Stasjonen ligger tilbaketrukket men har en sentral beliggenhet. Herfra har vi kort utrykningstid til de største befolkningssentraene. Legevakten på dagtid er like i nærheten av stasjonen, men legevakten om kvelden og i helgene er lokalisert på Setermoen.

Telefon 77 83 65 70

Rundhaug
Ambulansestasjonen ligger på Rundhaug.

Salangen
Ambulansestasjonen i Salangen er lokalisert i et tilbygg til helsesenteret på Sjøvegan. Tjenesten har en dagbil og en døgnbil med 10 ansatte, og en lærling som har tilstedevakt.

 

Ambulanseseksjon 4 (Dyrøy, Lenvik, Torsken, Berg, Tranøy)

Ambulanseseksjon 4 har stasjoner i Dyrøy, Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy.

Seksjonsleder: Knut Sæbbe, telefon 97 47 00 04 eller 77 75 44 53


Dyrøy
Ambulansetjenesten er lokalisert ved siden av legevakta på Dyrøytunet. Stasjonen har seks ansatte og en døgnambulanse. Stasjonen har som primærområde Dyrøy og deler av Sørreisa men er den stasjonen som er nærmest Finnsnes. Vi utfører derfor en del oppdrag der også.

Finnsnes
Ambulansestasjonen i Lenvik er lokalisert i Helsesenterveien 34 på Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) og den interkommunale legevakten. Tjenesten har tre døgnbiler med 28 fast ansatte og fire lærlinger. Lenvik tjenesten bemanner en døgnbil i Torsken.

Telefon 77 75 44 54, 77 75 44 50, 77 75 44 53

Torsken
Ambulansestasjonen ligger i Gryllefjord.

Berg
Ambulansestasjonen ligger i Ersfjord.

Tranøy
Stasjonen ligger på Stonglandseidet, omtrent 300 meter fra legekontoret. Det er leger på kontoret to til tre dager i uka mellom klokka 8-16. Etter den tid må ambulansen kjøre til Silsand som er rundt 45 kilometer unna. Fra ytterpunkt Skrolsvik tar det omtrent 3 timer og 15 minutter å kjøre 480 kilometer til UNN Tromsø.

 

Ambulanseseksjon 5 (Tromsø, Hansnes, Vannvåg)

Ambulanseseksjon 5 har stasjoner i Tromsø, på Hansnes og på Vannvåg.

Seksjonsleder: Morten Boye Jørgensen, telefon 97 47 00 05 eller 77 62 81 08

 

Tromsø
Ambulansestasjonen i Tromsø er plassert nedenfor den kommunale legevakta og UNN Tromsø og Universitetet.

Telefon 77 62 81 06

Hansnes
Ambulansestasjonen ligger på Slettmobakken 2 omtrent 200 meter fra legesenteret på Hansnes og rundt 65 kilometer fra UNN Tromsø. Befolkningen rundt stasjonen er bosatt på de største øyene, som gjør at legebåten/ambulanseskyssbåten i stor grad må benyttes for å nå befolkningen.

Vannvåg
Ambulansestasjonen ligger på Vannvåg.

Ambulanseseksjon 6 (Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Bjerkvik)

Ambulanseseksjon 6 har stasjoner i Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen og i Bjerkvik.

Seksjonsleder: Børre Berglund, telefon 97 47 00 06 eller 76 96 81 32

 

Tysfjord
Tysfjord har egen ambulansebåt som bemannes av bilambulansepersonell ved sykeoppdrag rundt om i fjordene, for eksempel Musken, Storå og indre eller ytre del av Tysfjord. Avstanden til nærmeste sykehus og Narvik by er omtrent 100 kilometer. Kjøretiden er rundt 1,5 time. Ambulansestasjonen ligger på Prestegårdstunet 1 i Kjøpsvik, i samme bygg som legekontoret og legevakta.

Ballangen
Ambulansestasjonen ligger i Kirkeveien 2 i samme bygg som legekontoret i Ballangen, og vi har et nært og bra samarbeid med kommunehelsetjenesten. Avstanden til sykehuset i Narvik er fem mil, og fra ytterkanten av kommunen rundt 10 mil. Vi dekker også en del av Tysfjord kommune, mot fergeleie på Skarberget.

Narvik
Ambulansestasjonen er lokalisert i eget bygg i Sykehusveien ved sykehuset i Narvik, ved siden av ambulanseinngangen. Vi er totalt 17 ansatte og har normalt også fire lærlinger.

Telefon: 76 96 83 21

Gratangen
Ambulansestasjonen i Gratangen ligger i Gratangsbotn. De fleste turene kjører vi til Narvik, men vi har også oppdrag til Harstad og Tromsø.

Bjerkvik
Ved ambulansestasjonen i Bjerkvik er det fem fast ansatte. Stasjonen ligger i samme bygg som brannstasjonen i Salomons vei 29 midt i Bjerkvik, litt nord for selve sentrum.

Ambulanseseksjon 7 (Harstad, Evenes, Tjeldsund, Ibestad, Lødingen, Kvæfjord)

Ambulanseseksjon 7 har stasjoner i Harstad, Skånland, Ibestad, Lødingen og Bjarkøy.

Seksjonsleder:  Svein Harald Høgmo, telefon 974 70009

Harstad
Ambulansestasjonen ligger i Sykehusstien 4, ved sykehuset i Harstad. Telefon 77 01 50 90

Ambulansetjenesten i Harstad består av to ambulanser som har vakt hele døgnet, og en ambulanse som har vakt på dagtid. Stasjonen har 20 fast ansatte ambulansearbeidere samt lærlinger. Det kjørers ca 4000 ambulanseoppdrag pr år. Administrasjonen for ambulanseseksjonen har kontorer på stasjonen. Flott stasjon ble åpnet i 2019

Ambulansestasjonen i Harstad. Fotograf: Leif Bendiksen

Ambulansestasjonen i Harstad. Fotograf: Leif Bendiksen

Evenskjer
Ambulansestasjonen på Evenskjer ligger på Økonor-bygget på Evenskjer.
Ambulansetjenesten på Evenskjer består av en døgnambulanse, og en dagambulanse. Stasjonen har 10 faste ansatte ambulansearbeidere samt lærlinger. De fleste oppdragene til dagbilen er overflytting av inntil to pasienter til/fra flyplass og til eller annet omsorgsnivå.Avstanden fra Evenskjer til UNN Harstad sykehus er omtrent 32 kilometer. Til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes er det 15 kilometer. Det er rundt 95 kilometer til UNN Narvik. Til UNN Tromsø er det omtrent 280 kilometer.

Ibestad

Ambulansestasjonen på Ibestad ligger i kommunesenteret Hamnvik.
Ambulansetjenesten i Ibestad består av en døgnambulanse. Stasjonen har syv fast ansatte ambulansearbeidere. Ibestad har fergeforbindelse mot Harstad (45 minutter), og fastlandsforbindelse mot Salangen kommune. Pasienter fra Ibestad som sendes til høyere omsorgsnivå blir nesten uten unntak sendt til Harstad.
Luftambulansens helikopter på Evenes er et meget godt supplement til tjenesten.

Lødingen

Ambulansestasjonen i Lødingen ligger Televegen 3.
Ambulansetjenesten i Lødingen består av en døgnambulanse og en dagambulanse. Stasjonen har ni fast ansatte ambulansearbeidere, samt lærlinger. De fleste pasientene blir kjørt til UNN Harstad. Det forekommer lange turer på mellom 5-7 timer dersom vi må helt i ytterkanten av kommunen og levere pasienten ved UNN Harstad.


Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingsleder: 77 62 81 13
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Mandag 05.10.
  Utrykningskurs ambulanse

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Mandag 09.11.
  Utrykningskurs ambulanse

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Mandag 30.11.
  Utrykningskurs ambulanse

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Fant du det du lette etter?