HELSENORGE

Sammensatte helseplager- mestringsgruppe

2-dagers tilbud som skal gi kunnskap om alminnelige og sammensatte helseplager. Hensikten er å øke deltakernes forutsetninger for egenmestring av helseplager i jobb og fritid.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Pasienter kan få tilbud om deltakelse i forbindelse med utredning ved HelseIArbeid senter.

Målgruppe

  • Pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær. Det er en fordel at å delta tidlig i forløpet.
  • Tilbudet passer for pasienter som er medisinsk avklart i forhold til spesifikke tilstander og operasjon. Pasienter med psykiske helseplager skal være avklart i forhold til behovet for individuell oppfølging hos psykolog.

Tema

  • Kunnskap om sammensatte plager som muskel-skjelettplager, smerte, stress, utbrenthet og utmattelse
  • Kroppens oppbygning og funksjon
  • Ulike mestringsstrategier og verktøy
Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom gruppeoppgaver og refleksjon.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager og ledes av fysioterapeut og psykolog.  Det tilbys enten digitalt kurs eller kurs med oppmøte i UNN's lokaler.

Kurset varer 4 timer per dag. Det serveres kaffe/te. Ettersom kursstedet ligger et stykke unna kantine/butikk anbefales det å ta med matpakke.

Tilbudet etterfølges av en oppfølgingssamtale hos utreder innen fire uker etter gruppetilbudet, primært per telefon eller videokonsultasjon.

Deltakelse

Etter utredning ved HelseIArbeid-senteret eller Fysikalsk medisinsk poliklinikk UNN Tromsø kan du bli henvist til gruppetilbudet dersom det er aktuelt.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Kontakt

For spørsmål om kurset kan du kontakte ekspedisjonen ved HelseIArbeid-senteret i Tromsø på tlf: 77 75 40 80

Fant du det du lette etter?