HELSENORGE

Matvareallergi -lærings -og mestringskurs

Kurset er for voksne med matvareallergi samt pårørende til barn og voksne med matvareallergi. 1-dagskurset arrangeres 2 ganger per år.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

E-henvisning sendes til:
HLK-AMA-ALLERGOLOGI

Eventuelt til:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
Arbeids- og miljømedisinsk avd
Postboks 16
9038 Tromsø

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

​I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset​​​

Innhold

Kurset er for deg som:
 • Ønsker å lære mer om matvareallergi for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

 • Hva er matvareallergi. Utredning og behandling
 • Hvordan erstatte viktige næringsmidler ved dietter
 • Allergimerking og spormengder av allergener
 • Hvordan finne oppskrifter uten allergener 
 • Allergihygiene
 • Beredskap og forholdsregler i barnehager og skoler
 •  Forbud og restriksjoner i offentlige rom
 • Hvordan er det å ha matvareallergi/ ha barn med matvareallergi.
 • Begrensinger og sosiale konsekvenser av matvareallergi

Med forbehold om endring.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om matallergi

RAAO sin brosjyre om matallergiAnbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersikt


Fant du det du lette etter?