HELSENORGE

Hjerneskade -lærings -og mestringskurs -oppfølgingskurs for pårørende

Er du pårørende til en person med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade? Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvsining for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 


 

Er du pårørende til en person som har fått kognitive vansker i forhold til konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende?

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 


 

Innhold

Form: Gruppebasert opplæring, 6-8 deltakere.

Tilbudet passer til personer som:

 • Er pårørende til en person i yrkesaktiv alder, som har lettere kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det må ha gått minimum 1 år etter skadetidspunkt.
 • Er pårørende som ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen.
 • Er pårørende som ønsker å møte, og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon som deg selv.

Temaer vil være:

 • Informasjon om hjernens funksjon og endringer etter å ha fått en hjerneskade
 • Å være pårørende
 • Familieliv etter skade
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende
 • Erfaringsutvekslinger

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


 

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

 • Scandic Hotels
 • Thon Hotels
 • Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel"

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 

Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?