Arrangementer

Kurs, møter og aktiviteter

Kommende arrangementer

Medisinsk ivaretakelse - epilepsi og smerter ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringerhttps://unn.no/arrangementer/medisinsk-ivaretakelse-epilepsi-og-smerter-ved-sjeldne-diagnoser-som-inneberer-komplekse-medisinske-utfordringer-2017-11-22Medisinsk ivaretakelse - epilepsi og smerter ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringerMåler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.22.11.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellGimleveien 70, TromsøUniversitetssykehuset Nord-Norge
Styremøte i UNN HF 14. desember 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte i UNN HF 14. desember 2017Informasjon kommer.14.12.2017 08:00:00StyremøteUNN TromsøAdministrasjonens møterom D1.707Universitetssykehuset Nord-Norge
Workshop i bruk av helgenomsekvenseringhttps://unn.no/arrangementer/workshop-i-bruk-av-helgenomsekvensering-2018-01-29Workshop i bruk av helgenomsekvenseringNasjonal kompetansetjenester for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) arrangerer workshop innen helgenomsekvensering og analysering med fokus på bruk innen mikrobiell diagnostikk, påvisning av antibiotika resistens og epidemiologisk typning.28.01.2018 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUniversitetssykehuset Nord-Norge
Utfordrende-atferd-hos-barn-og-unge-med-utviklingsforstyrrelserhttps://unn.no/arrangementer/utfordrende-atferd-hos-barn-og-unge-med-utviklingsforstyrrelser-2018-02-07Utfordrende-atferd-hos-barn-og-unge-med-utviklingsforstyrrelserBarnehabiliteringen på UNN inviterer til et to dagers kurs om utfordrende atferd. Målgruppen er alle som i sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og ungdom med autisme, asperger syndrom, psykisk utviklingshemming eller liknende diagnoser.07.02.2018 11:00:00KursUNN ÅsgårdOnsdag 12.00-15.30 og torsdag 08.30-15.30. Fyrhuset kurs- og konferansesenter på ÅsgårdUniversitetssykehuset Nord-Norge
Kurs i medisinsk publiseringhttps://unn.no/arrangementer/kurs-i-medisinsk-publisering-2018-03-08Kurs i medisinsk publiseringFor klinikere og forskere med noe erfaring med, eller interesse for, å skrive vitenskapelige artikler08.03.2018 07:00:00KursStore auditorium, bygg 4 (Tårnbygget) Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo.Universitetssykehuset Nord-Norge

Faste arrangementer

Hjertesykdom, pasientkurs - Narvikhttps://unn.no/arrangementer/hjertesykdom-pasientkurs-narvikHjertesykdom, pasientkurs - Narvik2-dagers kurs for pasienter eller pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Barneleddgikt, Temadager i Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/barneleddgikt-temadager-i-tromsoBarneleddgikt, Temadager i TromsøTemadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre. På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.Universitetssykehuset Nord-Norge
IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurshttps://unn.no/arrangementer/ibd-kronisk-inflammatorisk-tarmsykdom-ungdomskursIBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskursMedisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.Universitetssykehuset Nord-Norge
Antibakterielle resistensmekanismerhttps://unn.no/arrangementer/antibakterielle-resistensmekanismerAntibakterielle resistensmekanismerKurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.Universitetssykehuset Nord-Norge
Nettbasert kurs i medikamentregninghttps://unn.no/arrangementer/nettbasert-kurs-i-medikamentregningNettbasert kurs i medikamentregningHovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.Universitetssykehuset Nord-Norge
Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/epilepsi-oppleringstilbud-foreldre-og-parorende-tromsoEpilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, TromsøOpplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hjerneskade-usynlige-vansker-etter-ervervet-hjerneskade-tromsoHjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, TromsøPersoner i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvikhttps://unn.no/arrangementer/diabetes-type-ii-oppfolgingskurs-narvikDiabetes type II. Oppfølgingskurs, NarvikDette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.Universitetssykehuset Nord-Norge
ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/adhdadd-oppleringstilbud-for-foreldre-tromsoADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD. Universitetssykehuset Nord-Norge
Arvelig risiko for kreft, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/arvelig-risiko-for-kreft-tromsoArvelig risiko for kreft, TromsøOpplæringstilbud for kvinner med påvist genfeil i brystkreftgenene BRCA-1 og BRCA-2.Universitetssykehuset Nord-Norge
Utrykningskurshttps://unn.no/arrangementer/utrykningskursUtrykningskursDen som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.Universitetssykehuset Nord-Norge
Diabetes type I. Mestringskurs Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/diabetes-type-i-mestringskurs-tromsoDiabetes type I. Mestringskurs Tromsø2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/diabetes-type-ii-mestringskurs-unn-tromsoDiabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hjertestarter-icd-a-leve-med-hjertestarter-2-dagers-kurs-tromsoHjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, TromsøKurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Den kompliserte bekkenbunnenhttps://unn.no/arrangementer/den-kompliserte-bekkenbunnenDen kompliserte bekkenbunnenKurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.Universitetssykehuset Nord-Norge
Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/atrieflimmer-oppleringstilbud-harstadAtrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter. Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjerteskole Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hjerteskole-tromsoHjerteskole Tromsø3-dagers kurs for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen. Universitetssykehuset Nord-Norge
HIV – det gode liv, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hiv-det-gode-liv-tromsoHIV – det gode liv, Tromsø2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.Universitetssykehuset Nord-Norge
Diabetes type II, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/diabetes-type-ii-harstadDiabetes type II, Harstad2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.Universitetssykehuset Nord-Norge
Cøliaki-kurs, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/coliaki-kurs-tromsoCøliaki-kurs, TromsøKurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.Universitetssykehuset Nord-Norge
Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvikhttps://unn.no/arrangementer/sakralnervestimulering-oppleringstilbud-narvikSakralnervestimulering. Opplæringstilbud NarvikHer får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.Universitetssykehuset Nord-Norge
Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvikhttps://unn.no/arrangementer/diabetes-type-ii-oppleringstilbud-narvikDiabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Astma- opplæringstilbud, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/astma-oppleringstilbud-harstadAstma- opplæringstilbud, HarstadBehandling/opplærings-tilbud for personer med astma.Universitetssykehuset Nord-Norge
ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/adhdadd-oppleringstilbud-for-foreldre-harstadADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.Universitetssykehuset Nord-Norge
Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstadhttps://unn.no/arrangementer/kreft-oppleringstilbud-veien-videre-etter-kreftsykdom-harstadKreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", HarstadKurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/hjerteskole-oppleringstilbud-harstadHjerteskole - opplæringstilbud, Harstad2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.Universitetssykehuset Nord-Norge
CFS/ME, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/cfsme-tromsoCFS/ME, TromsøKurset er for deg som har diagnosen CFS/ME. Universitetssykehuset Nord-Norge
Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommerhttps://unn.no/arrangementer/fagkonferansen-om-nevromuskulere-sykdommerFagkonferansen om nevromuskulære sykdommerFagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge
Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelserhttps://unn.no/arrangementer/hvordan-skape-en-bedre-hverdag-for-barn-og-unge-med-utviklingsforstyrrelserHvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelserKurs for foresatte og andre som kommer i kontakt med barn og unge med utviklingsforstyrrelseUniversitetssykehuset Nord-Norge
Vikarkurs for ambulansetjenestenhttps://unn.no/arrangementer/vikarkurs-for-ambulansetjenestenVikarkurs for ambulansetjenestenAmbulansetjenesten i UNN skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Kursene vil arrangeres med kurssted UNN Harstad og UNN Tromsø i løpet av vinteren og våren 2018.Universitetssykehuset Nord-Norge
Blærekreft. Opplæringstilbud, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/blerekreft-oppleringstilbud-tromsoBlærekreft. Opplæringstilbud, TromsøOpplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende.Universitetssykehuset Nord-Norge
Myelomatose mestringskurs, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/myelomatose-mestringskurs-tromsoMyelomatose mestringskurs, TromsøKurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med denne diagnosen.Universitetssykehuset Nord-Norge
Miljømedisinhttps://unn.no/arrangementer/miljomedisinMiljømedisinNasjonalt kurs som gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Kurset er i regi av Den norske legeforening.Universitetssykehuset Nord-Norge
Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”https://unn.no/arrangementer/kurs-i-resistensbestemmelse-av-mikrober-afa-kursetKurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.Universitetssykehuset Nord-Norge
Aktiv med artrosehttps://unn.no/arrangementer/aktiv-med-artroseAktiv med artroseHar du mild til moderat artrose i kne eller hofte? Da har du mulighet for å være med på et artroseprogram som ledes av fysioterapeuter i UNN HFUniversitetssykehuset Nord-Norge
AMA Kursdagerhttps://unn.no/arrangementer/ama-kursdagerAMA KursdagerArbeids- og miljømedisinsk avdeling arrangerer kursdager i februar/mars hvert år. Tema varierer etter etterpørsel og innkomne forslag.Universitetssykehuset Nord-Norge
Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-apfmArctic Pelvic Floor Meeting (APFM)The focus of the conference is interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders. The conference is arranged every other year. More information will come. Universitetssykehuset Nord-Norge
Samhandlingskonferansenhttps://unn.no/arrangementer/samhandlingskonferansenSamhandlingskonferansenSamhandlingskonferansen arrangeres hvert år. Du kan nå melde deg på Samhandlingskonferansen 2017, som avholdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø tirsdag 28. og onsdag 29. november.Universitetssykehuset Nord-Norge
KOLS- opplæringstilbud, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/kols-oppleringstilbud-harstadKOLS- opplæringstilbud, Harstad4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols. Universitetssykehuset Nord-Norge
Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/marevan-opplering-i-egenmaling-av-pt-inr-tromsoMarevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, TromsøKurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.Universitetssykehuset Nord-Norge
Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/stomi-a-leve-med-ilio-eller-coleostomi-tromsoStomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, TromsøFor deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.Universitetssykehuset Nord-Norge
Kognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørendehttps://unn.no/arrangementer/kognitiv-svikt-etter-hjerneslag-mestringskurs-for-parorendeKognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørendeMålgruppen er pårørende til pasienter i yrkesaktiv alder som har fått en lettere kognitiv svikt etter en hodeskade. Universitetssykehuset Nord-Norge
Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/brystkreft-oppleringstilbud-tromsoBrystkreft. Opplæringstilbud, TromsøKurs i 2018: 12.-14. mars 2018 12.-14.november 2018 Et 3-dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hjerneskade-usynlige-vansker-etter-ervervet-hjerneskade-oppfolgingskurs-for-parorende-tromsoHjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, TromsøDette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk. Universitetssykehuset Nord-Norge
Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/hjerneskade-usynlige-vansker-etter-ervervet-hjerneskade-oppfolgingskurs-for-pasienter-tromsoHjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, TromsøOppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.Universitetssykehuset Nord-Norge
Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/morbus-crohn-2-dagers-oppleringstilbud-tromsoMorbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, TromsøTilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom)/IBD /ulcerøs kolitt eller er pårørende til en person med en av disse diagnosene. Universitetssykehuset Nord-Norge
Nyreskole, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/nyreskole-tromsoNyreskole, TromsøPasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.Universitetssykehuset Nord-Norge
CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsøhttps://unn.no/arrangementer/cfsme-tilbud-for-parorende-tromsoCFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø1-dags kurs for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME. Universitetssykehuset Nord-Norge
Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstadhttps://unn.no/arrangementer/prostatakreft-oppleringstilbud-harstadProstatakreft - opplæringstilbud, HarstadOpplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.Universitetssykehuset Nord-Norge
ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvikhttps://unn.no/arrangementer/adhdadd-oppleringstilbud-for-parorende-narvikADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).Universitetssykehuset Nord-Norge