HELSENORGE

Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

Vi gir spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i  Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Narvik, Ballangen og Tysfjord (øst). Vi ønsker å bidra til at mennesker med psykiske lidelser og utfordringer kan leve et liv preget av deltakelse, uavhengihet og mestring. Døgnenheten ligger i Håkvika på Ankenesstrand omtrent 12 kilometer sør for Narvik.

Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er lokalisert på sykehuset i Narvik. Du finner disse enhetene under behandlingssted UNN Narvik.
Fant du det du lette etter?