Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

Vi gir spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i  Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Narvik, Ballangen og Tysfjord (øst). Vi ønsker å bidra til at mennesker med psykiske lidelser og utfordringer kan leve et liv preget av deltakelse, uavhengihet og mestring. Døgnenheten ligger i Håkvika på Ankenesstrand omtrent 12 kilometer sør for Narvik.

Ambulant akutteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er lokalisert på sykehuset i Narvik. Du finner disse enhetene under behandlingssted UNN Narvik.
Senter for psykisk helse og rusbehandling, Håkvik
 
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Buveien 62

Postadresse:
Buveien 62
8520 Ankenesstrand
Besøksadresse
Buveien 62 (Kart)
 
Telefon
76 96 89 00
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Døgnenheten ved Senter for psykisk helse Ofoten ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til senteret med avkjøring fra E6.  ​

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Don válljet ieš guđe giela háliidat geavahit
UNN:s (Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus) leat olu bargit geat eai hálddaš sámegiela, ja midjiide lea hui dehálaš oažžut rivttes ja vuđolaš dieđuid du dearvvašvuođa birra. Danne lea dehálaš midjiide geavahit dulkka. Min dulkkain lea jávohisvuođageatnegasvuohta. Pasieanttat vásihit oadjebassan geavahit dulkka; go olmmoš lea buozas de lea geahppaseamos hupmat ja muitalit iežas eatnigillii. Fáttát ja sániid mat adnojit buohcciviesus sáhttet leat váddáseabbo ipmirdit go beaivválaš ságastallamis. Jus dus lea sámegiella eatnigiellan, de dus lea riekti sámástit go deaivvadat Earenoamášdearvvašvuođabálvalusain.

Parkering

​Det er rundt 20 parkeringsplasser ved senteret. Vi har gratis parkering.

Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-ofoten-hakvikDøgnenhet, Ofoten (Håkvik)
Psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikkenPsykisk helse- og rusklinikken

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)