Søkeresultat

 

 

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser95043320.02.2020 09:42:59BarnehabiliteringenUNN inviterer til to dagers kurs om utfordrende atferd Vernepleier Roy Salomonsen, Barnehabiliteringen, UNN Jeff Lewis, psykolog, Barnehabiliteringen UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser57273620.02.2020 09:42:59Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Jørgen Finvåg (jorgen.finvag@unn.no ). Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs Barnehabiliteringen, UNN, kurs STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Fagkurs: Samtalegruppe med barn57285820.02.2020 09:42:59Kursansvarlig:      Ragnar Frederiksen, Barnehabiliteringen, UNN Klokkeslett 09:00-16:00 Sted Barnehabiliteringen UNN, Gimlevegen 70, Tromsø STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Fagkurs: Samtale med barn57257020.02.2020 09:42:59Vi vil ha fokus på de tankene Kursansvarlig:      Ragnar Frederiksen, Barnehabiliteringen, UNN Sted Gimleveien 70, Tromsø Barnehabiliteringen UNN, Gimlevegen 70, Tromsø STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Brukerkurs: Arvelige ataksier og hereditær spastisk paraparese57257220.02.2020 09:42:59Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø Kursansvarlig:      Spesialfysioterapeut Sølvi Haugen, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Workshop i psykoedukative tiltak57242320.02.2020 09:42:59Mål med kurset:         Deltakerne skal få trygghet til å kunne bruke Kat-kassen, Aktøren Kursansvarlig:          Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Fagkurs: Duchennes muskeldystrofi57257120.02.2020 09:42:59Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø Kursansvarlig:      Spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Medisinsk ivaretakelse - epilepsi og smerter ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer57286220.02.2020 09:42:59Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø Kontaktinformasjon Spesialergoterapeut Trude Løvlie, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten57286120.02.2020 09:42:59Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.02.2018, Habilitering for barn og unge Kontaktinformasjon Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Fagkurs: Elever med en sjelden diagnose - sosial kompetanse og tilhørighet i skolen57241320.02.2020 09:42:59Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø Kursansvarlig:      Ragnar Frederiksen, Barnehabiliteringen, UNN STS_ListItem_PublishingPageshttps://unn.no20.02.2020 09:42:59htmlFalseaspx15001500~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Komplett innkalling til møte i Styret UNN 24.-25.4.201867522023.04.2018 09:35:43I N N K A L L I N G meldes direktørens forkontor, telefon 776 69122 eller til Hilde.Anne.Johannessen@unn.no Møte mellom UNN ledergruppe og ledergruppen på Nordlandssykehuset HF 12 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/240418https://unn.no23.04.2018 09:35:43pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Barne- og ungdomsklinikken49567719.10.2016 20:25:10men BUK har også Barne- og ungdomspoliklinikk på UNN Harstad og UNN Narvik, samt Medisinsk genetisk poliklinikk ved Barnehabiliteringen 5 UNN 2 Utfordringer og drivere for endring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplanerhttps://unn.no19.10.2016 20:25:10pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Sak 26 - Årlig melding 201896763015.03.2019 10:21:07UNN har hatt oppfølgingsaktiviteter på stort sett alle områder i oppdragsdokumentet for UNN har i 2018 en tilnærmet flat tendens eller svak økning i ventetiden etter flere år med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2019/270319https://unn.no15.03.2019 10:21:07pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
innkalling_styret_1002201653422805.02.2016 08:44:334. Referat fra møte mellom Nord-Troms-kommunene, Helse Nord RHF og UNN, datert 8.1.2016 Nord RHF om at Hanne Iversen er innvilget fritak fra styrevervet ved UNN, datert 11.1.2016 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2016/100216https://unn.no05.02.2016 08:44:33pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Sak 24-2018 Årlig melding 2017_EB67522513.04.2018 10:18:45UNN fortsetter arbeidet med reduserte ventetider for å klare kravet på 50 dager innen 2020 UNN har bidratt i arbeidet med å sikre rimeligere legemidler og igangsatt arbeid med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2018/240418https://unn.no13.04.2018 10:18:45pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Vedlegg 1 - Sluttrapport59791813.01.2017 14:49:17Revidert mandat for lokale driftsrådene i UNN Harstad og UNN Narvik med totalansvar for virksomheten lokalisert ved henholdsvis UNN Harstad og UNN Narvik STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger etc/Nasjonal helse- og sykehusplan (2016)/Utredning stedlig ledelsehttps://unn.no13.01.2017 14:49:17pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Sak 6-2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - Stedlig ledelse53470527.01.2017 10:23:39Strukturell harmonisering av organisasjons- og ledernivåene ved UNN Narvik og UNN Harstad med totalansvar for virksomheten lokalisert ved henholdsvis UNN Harstad og UNN Narvik STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217https://unn.no27.01.2017 10:23:39pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Komplett møteinnkalling til styremøte 27.3.201996763626.03.2019 12:44:29ST 28/2019 Arealplan UNN Harstad i Breivika 6. Tidligere 3-3a-sak ved UNN Harstad 7. UNN-kantina har mottatt pris som Årets lærebedrift STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2019/270319https://unn.no26.03.2019 12:44:29pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
innkalling_styret_2306201553471123.06.2015 13:56:03Avtale om samarbeid mellom Finnmarksykehuset og UNN og UiT vedrørende regionalisering av fra foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og UNN 24.4.2015 2. Kopi av brev datert 24.4.2015 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2015/230615https://unn.no23.06.2015 13:56:03pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Komplett offentlig oppdatert møteinnkalling til styremøte 8.2.201753469003.02.2017 10:06:352. Kontrollspenn ved UNN – veien videre 3. Samordning grensesnitt UNN og Sykehusbygg – Forslag om etablering av bestillerfunksjon for større utbyggings- ombyggingsprosjekt i UNN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/080217https://unn.no03.02.2017 10:06:35pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Innkalling_styremote_3003201653363318.03.2016 15:47:26I N N K A L L I N Nina.Ostli.Johansen@unn.no Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling datert 19.1.2016 3. Referat Ungdomsrådet UNN 4.2.2016 4. Brev til Helse Nord RHF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2016/300316https://unn.no18.03.2016 15:47:26pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Komplett møteinnkalling til styremøte 3.5.201753503426.04.2017 12:15:07meldes direktørens forkontor, telefon 776 69122 eller til Hilde.Anne.Johannessen@unn.no 19.4.2017 7. Årsrapport 2016 Brukerutvalget UNN HF, datert 19.4.2017 8. Protokoll nr to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2017/030517https://unn.no26.04.2017 12:15:07pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Oppdatert komplett møteinnkalling og saksframlegg til styremøtet 25. mars 201553505818.03.2015 12:09:39I N N K A L L I N G Styret ved Reidun.Holm@unn.no. Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling ST 16/2015 Godkjenning av innkalling ST 5/2015 Idéfaseprosjekt UNN Åsgård STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2015/250315https://unn.no18.03.2015 12:09:39pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Komplett møteinnkalling til styremøtet 16.11.201653316114.11.2016 12:33:381. Referat fra Ungdomsrådet ved UNN, datert 2.9.2016 2. Referat fra Ungdomsrådet ved UNN, datert 30.9. og 1.10.2016 3. Brev fra UNN til UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Styremøter dokumenter/2016/161116https://unn.no14.11.2016 12:33:38pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Muskelsyk 2016 Jorun49286831.08.2017 13:35:44Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) www.unn.no/nmk nmk@unn.no 77 62 72 17 NMK er et av ni sjelden senter underlagt Overlege Christoffer Jonsrud, Medisinsk genetisk avdeling (UNN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)https://unn.no31.08.2017 13:35:44pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Muskelsyk_informasjonshefte_201649286903.01.2017 12:30:37Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) www.unn.no/nmk nmk@unn.no 77 62 72 17 Heftet kan også gi nyttig informasjon som Overlege Christoffer Jonsrud, Medisinsk genetisk avdeling (UNN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)https://unn.no03.01.2017 12:30:37pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Muskelsyk revisjon Jorun 2020121408420.01.2020 10:42:23Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) www.unn.no/nmk nmk@unn.no 77 62 72 17 Overlege Christoffer Jonsrud og LIS Hilde Yttervik, Medisinsk genetisk avdeling (UNN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)https://unn.no20.01.2020 10:42:23pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
2019-05-06_Nordmark_ADI-R og ADOS105525228.05.2019 10:40:09Autismeteamet, Barnehabiliteringen UNN HF • Ble utviklet for forskningsformål for å sammenligne utvalg og resultater på tvers av forskningsprosjekter • Skårings STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Presentasjoner fra mandagsundervisninghttps://unn.no28.05.2019 10:40:09pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Sluttrapport Nasjonal kartlegging av habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten90718202.01.2019 07:27:40Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten - utfordrende oppgaver med begrensede ressurser Audny Anke (biveileder) Universitetet i Tromsø / Rehab.klinikk, UNN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://unn.no02.01.2019 07:27:40pdfFalsepdf13321332~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js

Fant du det du lette etter?