Tips til samvalg!

Noe av det viktigste ved samvalg er å stille spørsmål og diskutere ulike behandlingsalternativer. Tre enkle spørsmål kan være til hjelp når du snakker med behandleren din.

Som pasient har du rett til å være med å bestemme når det gjelder valg knyttet til utredning, behandling eller oppfølging. I samtale med lege eller sykepleier utveksles ofte mye informasjon, og det kan være vanskelig både å huske og sortere alt. Her er tre enkle spørsmål du kan stille behandleren din for at samtalen skal bli så bra som mulig:

  1. Hvilke alternativer har jeg?
  2. Hvilke fordeler og ulemper er mulige ved disse alternativene?
  3. Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve noe av dette?

Referanser:

  • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), kapittel 3
  • Shepherd H. L. et al.: Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counseling Volume 84, Issue 3, September 2011, Pages 379-385.


Fant du det du lette etter?