Nordsamisk tolk for ansatte og pasienter

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved en av avdelingene ved UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller Finnmarkssykehuset vil få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.

​Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Illustrasjonsfoto

Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet eller ved at tolken er tilgjengelig på videokonferanse (Skype). Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt.

Du velger hvilket språk du vil snakke
Mange ansatte ved UNN kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med Spesialisthelsetjenesten.

Hvordan få tolk?
Du kan ringe til enheten du har timeavtale med, eller bestille tolk gjennom fastlege. Forhåndsbestilling vil lettere kunne sikre at tolk er ledig. Det kan også være mulig å få tolk ved frammøte. Ansatte ved sykehusene vil gi pasienter fra forvaltningskommuner for samisk språk tilbud om tolk, men kom gjerne med en påminnelse dersom det blir avglemt. Ansatte vet ofte ikke hvilke pasienter som ønsker å snakke samisk. Pasienter som har bostedsadresse utenfor en av forvaltningskommunene for samisk språk, må derfor spørre etter tolk.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)