HELSENORGE

Nordsamisk tolk for ansatte og pasienter

Pasienter som har avtale eller blir innlagt ved en av avdelingene ved UNN, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset eller Finnmarkssykehuset vil få tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl. 08.00 – 22.00 hele uka.

​Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Illustrasjonsfoto

Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet eller ved at tolken er tilgjengelig på videokonferanse (Skype). Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt.

Du velger hvilket språk du vil snakke
Mange ansatte ved UNN kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med Spesialisthelsetjenesten.

Hvordan få tolk?
Du kan ringe direkte til tolk for å bestille tolk: Tlf. 915 98 117 (se innkallingsbrev), ringe til enheten du har timeavtale med, eller bestille tolk gjennom fastlege. Forhåndsbestilling vil lettere kunne sikre at tolk er ledig.

Brosjyre

Plakat - norsk

Plakat - samisk


Fant du det du lette etter?