HELSENORGE
Nye UNN Narvik

Tidslinjen

Oversikt over byggeprosessen.


 Fremdrift

 1. Oktober 2017: Revidering og kvalitetssikring av konseptfasen

 2. November 2017: Lånesøknad sendt fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

 3. Januar 2018: Rekruttering til brukerpanelet starter

  Ja jeg vil gjerne være med i brukerpanelet - klikk her
 4. Mai 2018: Styringsgruppen vedtar at det skal etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt

 5. September 2018: Lånesøknad innvilget av Helse- og omsorgsdepartementet

 6. 2. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019: Veg- og tunnelarbeid

  Furumotunnelen er 600 meter lang.

 7. April - desember 2019: Forprosjekt

 8. 2020: Planlagt byggestart

 9. 2024: Ferdig bygg og prøvedrift

 10. Høsten 2024: Nye UNN Narvik tas i bruk


 
Fant du det du lette etter?