HELSENORGE

Grønt lys for ny ambulansestasjon

Etter at Helse Nord nylig godkjente å øke investeringsrammen til Nye UNN Narvik (NUN) med 100 millioner kroner, er det klart for en topp moderne ambulansestasjon på Furumoen.