Nyheter

Her finner du aktuelle nyheter om Universitetssykehuset Nord-Norge.

Søk i alle nyheter

Alle nyheter fra UNN

 • 30.11.2017
  Tilsynssak viste lovbrudd ved UNN

  Statens helsetilsyn har konkludert med at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø ikke oppfylte Spesialisthelsetjenestelovens krav om plikt til å yte forsvarlige helsetjenester etter at to pasienter fikk skade i forbindelse med kikk...

 • 17.11.2017
  Eksemskolen.no har fått et ansiktsløft

  Nettstedet Eksemskolen.no har blitt fornyet. Her finner du informasjon om hvordan du kan behandle og mestre det å ha atopisk eksem – nå også på engelsk og kinesisk.

 • 31.10.2017
  Uendret status i pasientskader ved UNN

  Nye pasientskadetall i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet, basert på metoden Global Trigger Tool (GTT) viser variable tall, men uendret status siden 2011 for Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 20.09.2017
  Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

  Ruspoliklinikken i Tromsø tilbyr gruppebehandling for personer med utfordringer knyttet til alkohol. Programmet går over åtte tirsdager med oppstart 19. april.

 • 24.08.2017
  Smertefri? Da ønsker vi kontakt med deg!

  Hører du til de av Tromsøs befolkning som ikke har smerter? Forskningsstudie søker friske personer til kontrollgruppe. Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset i Tromsø og Finnmarkssykehuset er i gang med en forskningsstudie av pasienter...

 • 29.03.2017
  Ber Helse Nord vurdere fødeavdeling ved UNN Narvik

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i styremøte 29. mars behandlet oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

 • 22.03.2017
  Narvik: Innstillingen fra UNN-direktøren klar

  Innstillingen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik er nå klar.

 • 09.03.2017
  UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

  Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.

 • 03.03.2017
  Invitasjon til høring - akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi

  Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av rapporten fra prosjektgruppa og risiko- og mulighetsanalysen. Begge dokumentene finner du inne i denne artikkelen. Dette er en elektronisk høring, og innspill sendes til sy...

 • 02.03.2017
  Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

  Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-No...

 • 21.02.2017
  Longyearbyen sykehus feirer 100 år

  24. og 25. februar feirer verdens nordligste sykehus, Longyearbyen sykehus sitt 100-årsjubileum. Statsrådsbesøk, kjendisleger, åpen dag og boklansering er noen av innslagene når det braker løs i Longyearbyen på fredag.

 • 08.02.2017
  Misvisende om UNN-overskudd

  VG publiserte tirsdag 7. februar en artikkel med oversikt over fjorårets økonomiske resultatet ved landets sykehus.  Dette førte til overskrifter i media om «kjempeoverskudd» og «supertall» for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 • 23.01.2017
  Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

  Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.

 • 23.01.2017
  Etablerer regionalt håndtraumesenter

  Håndkirurgien i Helse Nord blir nå samlet ved UNN Tromsø. Under ledelse av seksjonsoverlege Hebe Kvernmo skal alt av elektive lidelser og akutte skader i hånd- og håndledd, inklusive medfødte lidelser og nervelidelser i armen, behandles i Breivika.

 • 23.01.2017
  Behandling av hjerteinfarkt i nord

  Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. To av klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fraråder en slik etablering med begrunnelse i at dette ikke er vei...

 • 16.01.2017
  Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

 • 06.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 19.12.2016
  Vellykket samarbeid gir rask psykisk helsehjelp

  I snart ett år har Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved UNN Tromsø samarbeidet med Tromsø kommune om drift av et lavterskelteam. Det sørger for rask psykisk helsehjelp til barn og ungdom som har psykiske helseplager.

 • 19.12.2016
  På topp i behandling av barn med diabetes

  Diabetestemaet ved barneavdelinga på UNN har hentet inspirasjon fra Sverige, og kan vise til positiv utvikling i oppfølgingen av barn med diabetes.

 • 05.12.2016
  UNN jakter IKKE varslere i Snapchat-saken!

  Mediehuset iTromsø presenterer i sin avisutgave tirsdag 6. desember et førstesideoppslag der det fremstilles at Universitetssykehuset Nord-Norge vil "jakte på varsler" etter at personsensitive opplysninger ved en feil ble lekket i et Snapch...

 • 24.11.2016
  Kåret til Årets nykommer blant norske kirurger

  Med ny kirurgisk metode på operasjon av barnebrokk, som den foreløpig eneste i Norge, mottok UNN-kirurg Petter Gjessing ekstra oppmerksomhet på det årlige høstmøtet til Norsk kirurgisk avdeling.

 • 24.11.2016
  UNN Narvik forbedrer oppfølgingen av barn

  Med et nytt konsept, kalt PedSAFE, er UNN Narvik blitt et tryggere sted for barn og unge. For å hindre at alvorlig syke barn, eller barn i fare for akutt forverring blir «oversett», gjennomfører de ansatte nå ekstra kvalitetssikring.

 • 01.11.2016
  UNN-tjeneste deles med hele Helse-Norge

  Med utgangspunkt i god kommunikasjon og en opplyst pasient skal det digitale verktøyet «Samvalg» bidra til bedre behandling av ulike kreftformer. Nå rulles tjenesten, utviklet ved UNN, ut på helsenorge.no.

 • 19.10.2016
  Ny evaluering: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)

  UNN og Tromsø kommune ved TUD-prosjektet i Tromsø 2015/2016 har tatt et viktig initiativ til å få vite mer om hvordan mennesker underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) erfarer dette og tjenestene som er involvert ved psyk...

 • 07.10.2016
  Ny studie skal hjelpe eldre med medisinbruken

  Nå får pasienter ved geriatrisk avdeling UNN Breivika – som er over 75 år – mulighet til å ta del i en studie som tar sikte på å øke livskvaliteten blant eldre. Bedre legemiddelsamstemming er utgangspunktet.

 • 30.09.2016
  1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser

  Da kan blant annet pasientene søke om å få dekket enkelte pasientreiser elektronisk.

 • 27.09.2016
  Lærlinger får karrieremulighet ved UNN

  Behovet for helsefagarbeidere vil øke de neste årene. Nå har et nytt kull med lærlinger startet på fagbrevet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 22.09.2016
  Helsepersonell opplever mye vold og trusler

  Over 500 registrerte hendelser blant UNN-ansatte i 2015 viser viktigheten av å være godt forberedt på situasjoner som kan eskalere og utsatte helsearbeidere for vold på arbeidsplassen.

 • 14.09.2016
  Fikk ros av ministeren

  Da nyrenovert bygg 7 på Åsgård ble åpnet 13. september, var det erfaringskonsulent Astrid Weber som fanget helseminister Bent Høies oppmerksomhet mest.

 • 08.09.2016
  Åsgård: Bygg 7 totalrenovert

  Drøyt 100 millioner kroner er brukt på å gi pasienter og ansatte en helt ny hverdag ved akuttposten på Åsgård.

 • 15.08.2016
  Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

 • 05.07.2016
  Omlegging gir redusert røntgenkapasitet

  Når UNN i løpet av høsten skal kobles opp mot et nytt regionalt røntgensystem oppfordres pasientene til å søke røntgenhjelp andre steder.

 • 27.06.2016
  Nesten 700 døgn uten trykksår sikret rekord

  Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har oppnådd særdeles gode resultater i sitt arbeid med å unngå trykksår hos pasientene.

 • 24.06.2016
  Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

  Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 15.06.2016
  Første spesialist på rusmedisin i nord

  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen. 

 • 10.06.2016
  Bedre kreftbehandling til Norge

  Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.

 • 07.06.2016
  Høie med oppdrag til Helse Nord

  På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.

 • 06.06.2016
  Kjørende til UNN Breivika bes bruke inngang C

  Hovedinngangen er åpen for bussreisende. Av- og påstigning fra bil foretas nedenfor sykehuset ved inngang C eller inngang E1 (det gamlet hotellet) innenfor Sykehusvegen 38. Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden.

 • 04.06.2016
  Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

  Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.

 • 25.05.2016
  Renovering av bygg 7 Åsgård - innflytting til høsten

  Entreprenør fullfører innvendig renovering i mai 2016 og har frist på seg til å fullføre utvendig renovering til september 2016. Innflytting er planlagt til september 2016.

 • 09.05.2016
  Mange sjekker sykehusjournalen sin

  Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin – og får dermed enda bedre informasjon om sin egen helse.

 • 11.04.2016
  Senterleder på plass ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

  Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-hels...

 • 07.04.2016
  Omlegging medfører endring for Midt-Troms-pasienter

  En større omlegging ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høsten gjør at flere pasienter som normalt ville tatt røntgenundersøkelser ved sykehuset i Tromsø, må reise til Harstad eller Narvik fra april og frem til november 2016.

 • 31.03.2016
  Tre ekstra kontoretasjer ved PET-senteret UNN Tromsø

  Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2016 klarsignal for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).

 • 23.02.2016
  UNN gjør nødnettet komplett

  Tirsdag ettermiddag tok Universitetssykehuset Norge-Norge i bruk det nye nødnettet i sitt dekningsområde.

 • 01.02.2016
  Én røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge!

  Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgan...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.