Nyheter

Her finner du aktuelle nyheter om Universitetssykehuset Nord-Norge.

Søk i alle nyheter

Alle nyheter fra UNN

 • 31.10.2019
  Bedre ambulansebåttilbud til innbyggerne i Karlsøy

  H. Hoel Sjøtransport AS skal de neste årene drifte ambulansebåttjenesten i Karlsøy i Troms.

 • 06.08.2019
  Meld inn kandidater til Samhandlingsprisen 2019

  Ved å foreslå kandidater til Samhandlingsprisen er du med på å gi positiv oppmerksomhet til aktiviteter og tiltak på god samhandling. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å presentere tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferan...

 • 31.07.2019
  UNN-lege omkom etter ulykke i Italia

  Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie.

 • 13.06.2019
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • 12.02.2019
  Høie med entydig bestilling

  Helseminister Bent Høie møtte UNNs direktør, ledergruppe og tillitsvalgte med klar beskjed om at sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN skal utredes. Oppdraget vil bli overlevert Helse Nord RHF i et foretaksmøte i løpet av våren.

 • 11.01.2019
  Advarer mot dødelig narkotisk stoff

  Universitetssykehuset Nord-Norge har for første gang påvist det narkotiske stoffet parametoksymetamfetamin (PMMA) hos en pasient i Nord-Norge.

 • 21.12.2018
  Helseberedskapen i øyriket etter 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 er ambulansebåten Alden borte, og det er nye rutiner for helseberedskapen i øyriket.

 • 12.12.2018
  Må stoppe tilbud om lystgass til fødende – på nytt

  Av hensyn til de ansatte innføres det en ny midlertidig stopp i tilbudet om lystgass som smertelindring for fødende ved UNN Tromsø.

 • 23.10.2018
  Anita Schumacher er UNNs nye direktør

  På det ekstraordinære styremøtet tirsdag ettermiddag fulgte et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge innstillingen fra ansettelsesutvalget. Anita Schumacher (60) blir den første kvinnelige direktøren ved UNN.

 • 14.09.2018
  Rapport om hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN

  Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN – Pressebrief onsdag 19. september kl 1400

 • 19.03.2018
  Styrket rutetilbud til sykehuset i Harstad

  Busstilbudet til og fra UNN Harstad styrkes ved at linje 15 og 17 betjener sykehuset i begge retninger. Med disse to linjene oppnår man 1-2 avganger pr. time i hver retning til/fra sykehuset hverdager ca. kl. 06:30 - 17:00

 • 14.03.2018
  Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskifte ved UNN

  Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge har 13. mars 2018 i fellesskap besluttet å få en ekstern og uhildet gjennomgang av hendelsesforløpet ved lederskifte på UNN. Bakgrunnen er ønsket om å lære av prosessen.

 • 12.02.2018
  Konstituert som direktør ved UNN

  Marit Lind er konstituert som administrerende direktør ved UNN, en rolle hun også hadde da Tor Ingebrigtsen hadde permisjon for fem år siden. Hun syns at UNN har fått en krevende start på 2018, men retter blikket fremover.

 • 30.11.2017
  Tilsynssak viste lovbrudd ved UNN

  Statens helsetilsyn har konkludert med at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø ikke oppfylte Spesialisthelsetjenestelovens krav om plikt til å yte forsvarlige helsetjenester etter at to pasienter fikk skade i forbindelse med kikk...

 • 17.11.2017
  Eksemskolen.no har fått et ansiktsløft

  Nettstedet Eksemskolen.no har blitt fornyet. Her finner du informasjon om hvordan du kan behandle og mestre det å ha atopisk eksem – nå også på engelsk og kinesisk.

 • 31.10.2017
  Uendret status i pasientskader ved UNN

  Nye pasientskadetall i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet, basert på metoden Global Trigger Tool (GTT) viser variable tall, men uendret status siden 2011 for Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 20.09.2017
  Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

  Ruspoliklinikken i Tromsø tilbyr gruppebehandling for personer med utfordringer knyttet til alkohol. Programmet går over åtte tirsdager med oppstart 19. april.

 • 24.08.2017
  Smertefri? Da ønsker vi kontakt med deg!

  Hører du til de av Tromsøs befolkning som ikke har smerter? Forskningsstudie søker friske personer til kontrollgruppe. Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset i Tromsø og Finnmarkssykehuset er i gang med en forskningsstudie av pasienter...

 • 29.03.2017
  Ber Helse Nord vurdere fødeavdeling ved UNN Narvik

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i styremøte 29. mars behandlet oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

 • 22.03.2017
  Narvik: Innstillingen fra UNN-direktøren klar

  Innstillingen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik er nå klar.

 • 09.03.2017
  UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

  Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.

 • 03.03.2017
  Invitasjon til høring - akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi

  Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av rapporten fra prosjektgruppa og risiko- og mulighetsanalysen. Begge dokumentene finner du inne i denne artikkelen. Dette er en elektronisk høring, og innspill sendes til sy...

 • 02.03.2017
  Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

  Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-No...

 • 21.02.2017
  Longyearbyen sykehus feirer 100 år

  24. og 25. februar feirer verdens nordligste sykehus, Longyearbyen sykehus sitt 100-årsjubileum. Statsrådsbesøk, kjendisleger, åpen dag og boklansering er noen av innslagene når det braker løs i Longyearbyen på fredag.

 • 08.02.2017
  Misvisende om UNN-overskudd

  VG publiserte tirsdag 7. februar en artikkel med oversikt over fjorårets økonomiske resultatet ved landets sykehus.  Dette førte til overskrifter i media om «kjempeoverskudd» og «supertall» for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 • 23.01.2017
  Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

  Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.

 • 23.01.2017
  Etablerer regionalt håndtraumesenter

  Håndkirurgien i Helse Nord blir nå samlet ved UNN Tromsø. Under ledelse av seksjonsoverlege Hebe Kvernmo skal alt av elektive lidelser og akutte skader i hånd- og håndledd, inklusive medfødte lidelser og nervelidelser i armen, behandles i Breivika.

 • 23.01.2017
  Behandling av hjerteinfarkt i nord

  Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. To av klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fraråder en slik etablering med begrunnelse i at dette ikke er vei...

 • 16.01.2017
  Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

 • 06.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 19.12.2016
  Vellykket samarbeid gir rask psykisk helsehjelp

  I snart ett år har Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved UNN Tromsø samarbeidet med Tromsø kommune om drift av et lavterskelteam. Det sørger for rask psykisk helsehjelp til barn og ungdom som har psykiske helseplager.

 • 19.12.2016
  På topp i behandling av barn med diabetes

  Diabetestemaet ved barneavdelinga på UNN har hentet inspirasjon fra Sverige, og kan vise til positiv utvikling i oppfølgingen av barn med diabetes.

 • 05.12.2016
  UNN jakter IKKE varslere i Snapchat-saken!

  Mediehuset iTromsø presenterer i sin avisutgave tirsdag 6. desember et førstesideoppslag der det fremstilles at Universitetssykehuset Nord-Norge vil "jakte på varsler" etter at personsensitive opplysninger ved en feil ble lekket i et Snapch...

 • 24.11.2016
  Kåret til Årets nykommer blant norske kirurger

  Med ny kirurgisk metode på operasjon av barnebrokk, som den foreløpig eneste i Norge, mottok UNN-kirurg Petter Gjessing ekstra oppmerksomhet på det årlige høstmøtet til Norsk kirurgisk avdeling.

 • 24.11.2016
  UNN Narvik forbedrer oppfølgingen av barn

  Med et nytt konsept, kalt PedSAFE, er UNN Narvik blitt et tryggere sted for barn og unge. For å hindre at alvorlig syke barn, eller barn i fare for akutt forverring blir «oversett», gjennomfører de ansatte nå ekstra kvalitetssikring.

 • 01.11.2016
  UNN-tjeneste deles med hele Helse-Norge

  Med utgangspunkt i god kommunikasjon og en opplyst pasient skal det digitale verktøyet «Samvalg» bidra til bedre behandling av ulike kreftformer. Nå rulles tjenesten, utviklet ved UNN, ut på helsenorge.no.

 • 19.10.2016
  Ny evaluering: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)

  UNN og Tromsø kommune ved TUD-prosjektet i Tromsø 2015/2016 har tatt et viktig initiativ til å få vite mer om hvordan mennesker underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) erfarer dette og tjenestene som er involvert ved psyk...

 • 07.10.2016
  Ny studie skal hjelpe eldre med medisinbruken

  Nå får pasienter ved geriatrisk avdeling UNN Breivika – som er over 75 år – mulighet til å ta del i en studie som tar sikte på å øke livskvaliteten blant eldre. Bedre legemiddelsamstemming er utgangspunktet.

 • 27.09.2016
  Lærlinger får karrieremulighet ved UNN

  Behovet for helsefagarbeidere vil øke de neste årene. Nå har et nytt kull med lærlinger startet på fagbrevet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 22.09.2016
  Helsepersonell opplever mye vold og trusler

  Over 500 registrerte hendelser blant UNN-ansatte i 2015 viser viktigheten av å være godt forberedt på situasjoner som kan eskalere og utsatte helsearbeidere for vold på arbeidsplassen.

 • 14.09.2016
  Fikk ros av ministeren

  Da nyrenovert bygg 7 på Åsgård ble åpnet 13. september, var det erfaringskonsulent Astrid Weber som fanget helseminister Bent Høies oppmerksomhet mest.

 • 08.09.2016
  Åsgård: Bygg 7 totalrenovert

  Drøyt 100 millioner kroner er brukt på å gi pasienter og ansatte en helt ny hverdag ved akuttposten på Åsgård.

 • 15.08.2016
  Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

 • 05.07.2016
  Omlegging gir redusert røntgenkapasitet

  Når UNN i løpet av høsten skal kobles opp mot et nytt regionalt røntgensystem oppfordres pasientene til å søke røntgenhjelp andre steder.

 • 27.06.2016
  Nesten 700 døgn uten trykksår sikret rekord

  Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har oppnådd særdeles gode resultater i sitt arbeid med å unngå trykksår hos pasientene.

 • 24.06.2016
  Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

  Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 15.06.2016
  Første spesialist på rusmedisin i nord

  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen. 

 • 10.06.2016
  Bedre kreftbehandling til Norge

  Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.

 • 07.06.2016
  Høie med oppdrag til Helse Nord

  På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.

 • 04.06.2016
  Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

  Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.

Fant du det du lette etter?