HELSENORGE

Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

Administrerende direktør 

Anita Schumacher
Telefon 468 22 805
E-post 

Anita Schumacher


M
edia kontakter kommunikasjonsavdelingen på pressevakta 482 26000

Konstituert viseadmin​istre​rende direktør 

Einar Bugge
​Telefon 90 08 17 95

Klinikkledelse

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen

Barne- og ungdomsk​​linikken

Klinikksjef Elin Gullhav​

Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Grete Åsvang
E-post

Hjerte- og lunge​​klinikken
Klinikksjef Kristian Bartnes 
E-post

Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Rolv Ole Lindsetmo 

Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef David Johansen

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken
Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

Operasjons- og​​ intensivklinikken

Klinikksjef Eva Hanne Hansen

Psykisk helse- og r​​usklinikken
Klinikksjef Eirik Stellander
E-po​st

 

Driftsledere UNN Harstad og UNN Narvik

UNN Harstad
Gina M. Johansen
Telefon 913 73 499
E-post Gina.Marie.Johansen@unn.no

UNN Narvik
Vibeke Haukland
Telefon 90161061
E-post vibeke.haukland@unn.no

Senterledelse

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen

Forsknings- og utdanningssenteret

Konstituert forsknings- og utdanningssjef Melinda Berg Roaldsen

Fag- og kvalitetssenteret

Senterleder og medisinsk fagsjef Marte Lødemel Henriksen
E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret
Konstituert senterleder Gry Andersen
 

Kommunikasjons- og kultursenteret

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen Kvalvik

E-post

Personal- og organisasjonssenteret

Personalsjef Gøril Bertheussen

E-post

Økonomi- og analysesenteret

Økonomisjef Lars Øverås

E-post

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Senterleder Stein O. Skrøvseth

E-post


Fant du det du lette etter?