Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

​​
Admin​istre​rende direktør 

Tor Ingebrigtsen
Telefon 911 99 843​

E-post


Viseadministrerende di​rektør 

Marit Lind 
​Telefon 416 10 569


​​
​​​ Direktørens forkontor: Telefon 77 62 60 10

Klinikkledelse

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen

 

Barne- og ungdomsk​​linikken

Klinikksjef Elin Gullhav

 

Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Gry Andersen

 

Hjerte- og lunge​​klinikken

Klinikksjef Kristian Bartnes

 

Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Arthur Revhaug

 

Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

 

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

 

Operasjons- og​​ intensivklinikken

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

 

Psykisk helse- og r​​usklinikken

Klinikksjef (konstituert) Siren Hoven 

 

Longyearbyen syk​​ehus

Avdelingsleder John Aksel Bilicz

 

Senterledelse

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Drifts- og eiendomssjef (konstituert) Kristina Bratrein

 

Kvalitets- og utviklingsse​nteret

Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge

 

Nasjonalt senter for e-h​elseforskning

Senterleder Stein Olav Skrøvseth

 

Stabsledelse

Stabssen​​teret

Stabssjef Gøril Bertheussen