Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

Konstituert admin​istre​rende direktør 

Marit Lind 
​Telefon 416 10 569

Marit Lind

For kontakt med direktøren kan du kontakte administrasjonskonsulent Nina Østli Johansen.
Telefon 776 26021 eller e-post nina.ostli.johansen@unn.no

Media kontakter kommunikasjonsavdelingen på pressevakta 482 26000


Konstituert viseadministrerende direktør

Einar Bugge
Telefon 900 81 795

E-post

Einar Bugge

​​


Klinikkledelse

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen


Barne- og ungdomsk​​linikken

Konstituert klinikksjef Per Ivar Kaaresen


Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Käte Myreng
E-post


Hjerte- og lunge​​klinikken

Klinikksjef Kristian Bartnes


Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo


Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken
Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg


Operasjons- og​​ intensivklinikken

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Psykisk helse- og r​​usklinikken
Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt
E-po​st

 

Driftsledere UNN Harstad og UNN Narvik

UNN Harstad
Gina M. Johansen
Telefon 913 73 499
E-post Gina.Marie.Johansen@unn.no

UNN Narvik
Gry Andersen
Telefon 922 60 201
E-post Gry.Andersen@unn.no

Senterledelse

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen

Kvalitets- og utviklingsse​nteret

Konstituert kvalitets- og utviklingssjef Elin Gullhav


Nasjonalt senter for e-h​elseforskning

Senterleder Stein Olav Skrøvseth
 

Stabsledelse

Stabssen​​teret

Stabssjef Gøril Bertheussen
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)