Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

Konstituert admin​istre​rende direktør 

Marit Lind 
​Telefon 416 10 569

Marit Lind


Konstituert viseadministrerende direktør

Einar Bugge
Telefon 900 81 795

E-post

Einar Bugge

​​

For kontakt med direktøren kan du kontakte administrasjonskonsulent Nina Østli Johansen.
Telefon 776 26021 eller e-post nina.ostli.johansen@unn.no


Klinikkledelse

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen


Barne- og ungdomsk​​linikken

Konstituert klinikksjef Per Ivar Kaaresen


Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Gry Andersen


Hjerte- og lunge​​klinikken

Klinikksjef Kristian Bartnes


Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo


Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken
Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg


Operasjons- og​​ intensivklinikken

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

Psykisk helse- og r​​usklinikken
Klinikksjef Magnus Hald 

 

Driftsledere UNN Harstad og UNN Narvik

UNN Harstad
Gina M. Johansen
Telefon 913 73 499
E-post Gina.Marie.Johansen@unn.no

UNN Narvik
Gry Andersen
Telefon 922 60 201
E-post Gry.Andersen@unn.no

Senterledelse

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen

Kvalitets- og utviklingsse​nteret

Konstituert kvalitets- og utviklingssjef Elin Gullhav


Nasjonalt senter for e-h​elseforskning

Senterleder Stein Olav Skrøvseth
 

Stabsledelse

Stabssen​​teret

Stabssjef Gøril Bertheussen
Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.