Ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge

Administrerende direktør 

Anita Schumacher
Telefon 468 22 805
E-post 

Anita Schumacher
For kontakt med direktøren kan du kontakte administrasjonskonsulent Nina Østli Johansen.
Telefon 776 26021 eller e-post nina.ostli.johansen@unn.no. Media kontakter kommunikasjonsavdelingen på pressevakta 482 26000

Viseadmin​istre​rende direktør 

Marit Lind 
​Telefon 416 10 569

Klinikkledelse

Akuttmedisinsk​​ klinikk

Klinikksjef Jon Mathisen

Barne- og ungdomsk​​linikken

Klinikksjef Elin Gullhav

Diagnosti​​sk klinikk

Klinikksjef Käte Myreng
E-post

Hjerte- og lunge​​klinikken
Konstituert klinikksjef Truls Myrmel 
E-post

Kirurgi-, kreft- og kv​​innehelseklinikken

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

Medisinsk k​​linikk

Klinikksjef Markus Rumpsfeld

Nevro-, ortopedi- og rehabili​​teringsklinikken
Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

Operasjons- og​​ intensivklinikken

Klinikksjef Eva Hanne Hansen

Psykisk helse- og r​​usklinikken
Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt
E-po​st

 

Driftsledere UNN Harstad og UNN Narvik

UNN Harstad
Gina M. Johansen
Telefon 913 73 499
E-post Gina.Marie.Johansen@unn.no

UNN Narvik
Gry Andersen
Telefon 922 60 201
E-post Gry.Andersen@unn.no

Senterledelse

Drifts- og​​​ eiendomssenteret

Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen

Kvalitets- og utviklingsse​nteret

Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge

Nasjonalt senter for e-h​elseforskning

Senterleder Stein Olav Skrøvseth
 

Stabsledelse

Kommunikasjon og Kultur

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen

E-post

Personal og organisasjon

Personalsjef Gøril Bertheussen

E-post

Økonomi og analyse

Økonomisjef Lars Øverås

E-post

Fant du det du lette etter?