Frivillige i UNN

Frivillighet i UNN

Bli frivillig i UNN – «Det lille ekstra for pasienten»

Møtet med sykehuset kan være et av de viktigste i et menneskes liv. Det er kjent at personell ved sykehuset gjerne skulle hatt mer tid til den enkelte pasient. Det er flere oppgaver ved sykehuset som ikke krever helsefaglig kompetanse. Frivillige kan være gode samtalepartnere og kan gi verdifull praktisk hjelp og støtte. 

Som frivillige kan du gi pasienter og pårørende en bedre opplevelse av sykehusoppholdet. Har du lyst til å være med å gi pasienter og pårørende «det lille ekstra? Da hører vi gjerne fra deg.


Vil du bli med på nye frivilligaktiviteter i UNN?

Frivilligheten i UNN er i utvikling og skal omfatte en lang rekke tilbud i sykehuset etter hvert. Vil du bli en av UNNs nye frivillige som står i ankomstområdene, følger pasienter i sykehuset eller slår av en prat med en pasient eller pårørende? Vil du bli med å tenke nye muligheter der frivillige kan være «det lille ekstra» for pasienter og pårørende? 

Da hører vi gjerne fra deg. 

UNN satser på frivillighet og det er i dag ansatt en frivillighetskoordinator i Tromsø. UNN ønsker også gode samarbeid med lag og foreninger i Harstad og Narvik.  

Ønsker du å vite mer? 
Ta kontakt med frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen 91749650 eller frivillig@unn.no

Nina Moe-Nilssen

Bli med som frivillig på Vardesenteret

Har du lyst til å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende som er rammet av kreft? Da har vi en unik mulighet for deg. Bli frivillig Vardevert på Vardesenteret i Tromsø:


Siriusprosjektet

Dersom du har vært innom kreftpoliklinikken har du kanskje møtt på noen hyggelige frivillige fra Siriusprosjektet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom alle losjene i Troms. 

Frivillige søstre og brødre fra Odd Fellow ordene serverer kaffe, kake og smørbrød på kreftpoliklinikken tirsdager og torsdager kl 10-14.

Frivillige fra Odd Fellow

Fakta om frivilligheten i UNN

  • Frivillige signerer taushetserklæring og får kurs og oppfølging
  • Det er behov for frivillige både på dagtid og ettermiddagstid
  • Frivilligheten i UNN er under utvikling og skal omfatte flere tilbud i sykehuset etter hvert
  • Frivillige skal gjennom sin innsats tilføre ekstra verdi for UNNs pasienter og pårørende. Den frivillige innsatsen skal alltid ta utgangpunkt i pasientens behov og ønsker, og respektere pasientens grenser
 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)