HELSENORGE

Opplevelser av å behandles for og leve med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)

Vi ønsker å undersøke hvordan det er å leve med Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og opplevelsen av å delta i behandlingen som består av «Graded Motor Imagery» og berøringstrening.

Om studien

Hvem kan delta?

Du kan henvises til Smerteavdelingen, hvor det vurderes om du møter inklusjonskriteriene for å være med på studiet.

Hva innebærer studien?

I studien vil du bli forespurt om å delta i et intervju som undersøker hvordan det er å leve med disse helseplagene og erfaringer fra behandlingen. Dette er for å fram pasientens perspektiv og opplevelser. Utgangspunktet for intervjuet er 1-1,5 timer som foregår på Smerteavdelingen på UNN, UiT, eller om foretrukken, hjemme hos deg eller avtalt sted. En forsker vil gjennomføre intervjuet. Det tas lydopptak av intervjuet, hvor alt vil transkriberes over på en tekstfil i etterkant. All data anonymiseres slik at det ikke er mulig å gjenkjenne personen. 

Formålet med studiet er å øke kunnskap og forståelse om hvordan det er å leve med CRPS, utfordringene i hverdagen og erfaringer med behandlingen «Graded Motor Imagery» (GMI) og berøringstrening.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppstår oftest etter et traume og omfatter ekstremitetssmerte, ledsaget av hevelse, forandringer i hud og / eller bevegelse. Graded Motor Imagery (GMI) er en form for hjernetrening som har vist å redusere smerte og overfølsomhet samt normalisere unormal bevegelse.

Dette ikke er en intervensjonsstudie, men et delstudie i hovedprosjektet Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening.

Vær oppmerksom

Fordeler: Studien innebærer å utforske din opplevelse av å leve med disse helseplagene og delta i behandlingen. De fleste opplever det som positivt å dele om sine helseplager.

Ulemper: For noen kan det være belastende å snakke om vanskelige ting. Om nødvendig, får du tilbud om time hos behandler på Smerteavdelingen.

Kontaktinformasjon

Forskerstipendiat Isak Furu Krogstad, e-post: isak.krogstad@gmail.com

Førsteamanuensis Svein Bergvik, Smerteavdelingen UNN og UiT Norges arktiske universitet, via e-post: Svein.Bergvik@uit.no

Overlege Lena Danielsson, Smerteavdelingen UNN, telefon 07766 eller via e-post: Lena.Danielsson@unn.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter med symptomer svarende til Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) kan henvises til Smerteavdelingen UNN, Tromsø.
Fant du det du lette etter?