HELSENORGE

Har tatt første steg mot én virtuell pasientjournal: - Dette er historisk!

Tirsdag 13. juni klokka 12 ble tjenesten pasientens journaldokumenter satt i produksjon. Det markerer en historisk overgang for helsetjenesten i nord.