Felles læringsmål for alle leger i spesialisering

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

UNN vil i løpet av 2019 og 2020 gradvis implementere et utdanningsprogram for LIS som vil dekke kompetansekravene i Felles Kompetansemodul, og programmet vil offentliggjøres fortløpende.

LIS som starter sin spesialisering 1. mars 2019 vil i løpet av 5 år måtte gjennomføre hele programmet for å kunne få godkjent de 24 felles læringsmålene.

Årsoversikt over aktiviteter som skal tilbys:


Januar:
Hel 6331, veilederstudie 10 studiepoeng ved UiT
Etikkforelesning, felles

Februar: 
gruppeveiledning 1, uke 5
Veiledningskurs UNN/ RegUt – dag 1 (hel dag)

Mars: 
Administrasjon og ledelse uke 10
Forbedringsarbeid kull 1 dag 1 (2 timer pr gang)

April:
Veiledningskurs UNN/ RegUt - dag 2
Forbedringsarbeid kull 1 dag 2, 3 og 4 (2 timer pr gang)

Mai: 
Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetodikk -og etikk
                
August:
Hel 6331, veilederstudie

September: 
veiledningskurs UNN/ RegUt dag 1
Etikkforelesning

Oktober: 
gruppeveiledning 2, uke 40
Forbedringsarbeid kull 2 dag 1,2,3,4 (2 timer pr gang)

November: 
Administrasjon og ledelse uke 45 
Veiledningskurs UNN/ RegUt dag 2

Desember: 
Brukerutvalget - forelesning
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)