Tjeneste- og samarbeidsavtaler

 ​Tjenesteavtaler

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenesteavtalene er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.

Avtale ALIS Uten kommune logo.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Avtale ALIS Uten kommune logo.pdfAvtale ALIS Uten kommune logo.pdfpdf572273
Retningslinje ledsager inneliggende. Tj.avt 3. Juni 2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Retningslinje ledsager inneliggende. Tj.avt 3. Juni 2020.pdfRetningslinje ledsager inneliggende. Tj.avt 3. Juni 2020.pdfpdf361069
Retningslinje ledsager polikl-dagopphold. Tj.avt. 3. Juni 2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Retningslinje ledsager polikl-dagopphold. Tj.avt. 3. Juni 2020.pdfRetningslinje ledsager polikl-dagopphold. Tj.avt. 3. Juni 2020.pdfpdf658102
Tjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdfpdf302569
Tjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfpdf254115
Tjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdfpdf227390
Tjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdfpdf174973
Tjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfpdf419359
Tjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdfpdf248829
Tjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdfpdf228734
Tjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdfpdf227144
Tjenesteavtale 09 IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 09 IKT.pdfTjenesteavtale 09 IKT.pdfpdf309924
Tjenesteavtale 10 forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 forebygging.pdfTjenesteavtale 10 forebygging.pdfpdf255099
Tjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfpdf230369
Tjenesteavtale 3, rev. juni 2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 3, rev. juni 2020.pdfTjenesteavtale 3, rev. juni 2020.pdfpdf605384
Vedlegg til tjenesteavtale 07-ALIS.docxhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Vedlegg til tjenesteavtale 07-ALIS.docxVedlegg til tjenesteavtale 07-ALIS.docxdocx111833
Vedlegg til tjensteavtale 07-ALIS.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Vedlegg til tjensteavtale 07-ALIS.pdfVedlegg til tjensteavtale 07-ALIS.pdfpdf572237

Ledsager for pasienter under innleggelser, dagopphold og polikliniske avtaler

Ordningene omkring ledsager for pasienter mens de er i sykehuset, er fra juni 2020 inkludert i Tjenesteavtale 3. Det er altså ikke lenger en egen ledsageravtale. Transport og ledsagelse av pasienter med psykisk sykdom reguleres av egne retningslinjer vedlagt denne avtalen. Disse er ikke endret.

De to nye retningslinjene for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling eller ved innleggelse er utviklet av et klinisk samarbeidsutvalg med representanter fra sykehuset, kommunene og pasient- og brukerutvalget, og er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i juni 2020. Retningslinjene skal være tilstrekkelig for ledere og klinisk personell som kommer i kontakt med pasienter som trenger ledsager i forbindelse med sykehusbesøk/-opphold.

Tilsetting av lege i spesialisering (LIS) del 1

Denne avtalen skal klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder utlysning og tilsetting av LIS 1. I tillegg skal avtalen fremme et godt samarbeid mellom partene og bidra til en god prosess for å ivareta kommunenes, helseforetakets og LIS 1-legens interesser.

 Avtalen

Fengselstjenesteavtalen

Samarbeidsavtale mellom UNN, Tromsø kommunene og Kriminalomsorgen om helse- og omsorgstjenester til innsatte i Tromsø fengsel.

Avtalen

Fant du det du lette etter?