Samarbeidsfora somatikk

Samarbeidsfora somatikk er en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Det er ett forum for hvert av de tre somatiske sykehusene.

De fleste av opptakskommunene i UNN sitt område er representert i lokalt samarbeidsforum. Fagtilknytning, geografi og nærhet til klinisk arbeid er utgangspunkt for sammensetningen av medlemmer. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsfunksjonen.

Mandat (felles for alle inkludert samarbeidsfora psykisk helse og rus):

 • Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.
 • Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom felles utvikling av prosjekter. 
 • Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på systemnivå. 
 • Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.
 • Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra den aktuelle kommunen 

Samarbeidsforum somatikk Narvik

Her møtes representanter fra UNN Narvik og kommunene Ballangen, Bardu, Gratangen, Narvik, Lavangen, Salangen og Tysfjord.

Møteplan 2019

 • 26. februar
 • 21. mai
 • 17. september
 • 3. desember

Møtereferater 2019


Møtereferater 2018

Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 16.10.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Narvik/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 16.10.18.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Narvik 16.10.18.pdf
Møtereferat 29.5.18 Samarbeidsforum Narvik.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Narvik/2018/Møtereferat 29.5.18 Samarbeidsforum Narvik.pdfMøtereferat 29.5.18 Samarbeidsforum Narvik.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 6.3.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Narvik/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 6.3.2018.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Narvik 6.3.2018.pdf


Møtereferater 2017

Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 5.12.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Narvik/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 5.12.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Narvik 5.12.2017.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 25.4.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Narvik/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Narvik 25.4.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Narvik 25.4.2017.pdf

Samarbeidsforum somatikk Harstad

Her møtes representanter fra UNN Harstad og kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.

Møteplan 2019

 • 27. februar
 • 24. april
 • 18. september
 • 4. desember

Møtereferater 2019Møtereferater 2018

Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 17.10.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 17.10.18.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 17.10.18.pdf
Møtereferat 30.5.18 Samarbeidsforum Harstad.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2018/Møtereferat 30.5.18 Samarbeidsforum Harstad.pdfMøtereferat 30.5.18 Samarbeidsforum Harstad.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.3.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.3.2018.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.3.2018.pdf


Møtereferater 2017

Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 6.12.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 6.12.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 6.12.2017.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 26.4.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 26.4.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 26.4.2017.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 1.3.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 1.3.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 1.3.2017.pdf

Møtereferater 2016

Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.9.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2016/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.9.2016.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 7.9.2016.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 27.4.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2016/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 27.4.2016.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 27.4.2016.pdf

Møtereferater 2015

Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 11.11.2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2015/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 11.11.2015.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 11.11.2015.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 16.9.2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Harstad/2015/Møtereferat Samarbeidsforum Harstad 16.9.2015.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Harstad 16.9.2015.pdf

Samarbeidsforum somatikk Tromsø

Her møtes representanter fra UNN Tromsø og kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken og Tromsø.

Møteplan 2019

 • 5. februar
 • 22. mai
 • 9. oktober

Møtereferater 2019Møtereferater 2018

Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 24.10.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 24.10.2018.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 24.10.2018.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 13.3.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2018/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 13.3.2018.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 13.3.2018.pdf
Referat 23.05.2018 Samarbeidsforum Tromsø.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2018/Referat 23.05.2018 Samarbeidsforum Tromsø.pdfReferat 23.05.2018 Samarbeidsforum Tromsø.pdf


Møtereferater 2017

Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 7.12.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 7.12.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 7.12.2017.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 4.5.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 4.5.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 4.5.2017.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 2.3.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2017/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 2.3.2017.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 2.3.2017.pdf

Møtereferater 2016

Mørereferat Samarbeidsforum Tromsø 8.9.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2016/Mørereferat Samarbeidsforum Tromsø 8.9.2016.pdfMørereferat Samarbeidsforum Tromsø 8.9.2016.pdf
Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 23.5.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2016/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 23.5.2016.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 23.5.2016.pdf

Møtereferater 2015

Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 27.8.2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsforum somatikk/Tromsø/2015/Møtereferat Samarbeidsforum Tromsø 27.8.2015.pdfMøtereferat Samarbeidsforum Tromsø 27.8.2015.pdf


 

Kontaktinformasjon - sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)