HELSENORGE

Samarbeidsfora somatikk

Samarbeidsfora somatikk var en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Samarbeidsforaene er avviklet.

Se helsefellesskapet ​for informasjon om aktive samarbeidsfora.
​De fleste av opptakskommunene i UNN sitt område er representert i lokalt samarbeidsforum. Fagtilknytning, geografi og nærhet til klinisk arbeid er utgangspunkt for sammensetningen av medlemmer. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsfunksjonen.

Mandat (felles for alle inkludert samarbeidsfora psykisk helse og rus):


 • Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.
 • Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom felles utvikling av prosjekter. 
 • Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på systemnivå. 
 • Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.
 • Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra den aktuelle kommunen 

Samarbeidsforum somatikk Narvik

Her møtes representanter fra UNN Narvik og kommunene Bardu, Gratangen, Narvik, Lavangen og Salangen.

Møteplan 2021
 • 10. februar
 • 5. mai
 • (Møtedatoer 2. halvår fastsettes senere)

Møtereferater 2021


Møtereferater 2020


Møtereferater 2019


Møtereferater 2018

Møtereferater 2017

 

Samarbeidsforum somatikk Harstad

Her møtes representanter fra UNN Harstad og kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund.

Møteplan 2021
 • 24. februar
 • 12. mai
 • 15. september
 • 1. desember

Møtereferater 2021

Møtereferater 2020

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018
Møtereferater 2017
Møtereferater 2016
Referater 2015
 
 

Samarbeidsforum somatikk Tromsø

Her møtes representanter fra UNN Tromsø og kommunene Balsfjord, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa og Tromsø.

Møteplan 2021
 • 2. februar
 • 4. mai
 • 12. oktober


Møtereferater 2021

Møtereferater 2020

                
  Møtereferater 2019

  Møtereferater 2018

  Møtereferater 2017

  Møtereferater 2016

  Møtereferater 2015

Fant du det du lette etter?