HELSENORGE

Samarbeidsfora psykisk helse og rus

Samarbeidsfora psykisk helse og rus er en møteplass opprettet av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for SPHR (senter for psykisk helse og rus) og tilhørende kommuner. Det er ett forum for hvert av de fem SPHRene.

De fleste av opptakskommunene i UNN sitt område er representert i lokalt samarbeidsforum. Fagtilknytning, geografi og nærhet til klinisk arbeid er utgangspunkt for sammensetningen av medlemmer. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsfunksjonen.

Mandat (felles for alle inkludert samarbeidsfora somatikk):


  • Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.
  • Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom felles utvikling av prosjekter. 
  • Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på systemnivå. 
  • Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.
  • Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra den aktuelle kommunen 

Samarbeidsforum Tromsø, psykisk helse og rus

Samarbeidsforum Sør-Troms, psykisk helse og rus

Samarbeidsforum Ofoten, psykisk helse og rus

Samarbeidsforum Midt-Troms, psykisk helse og rus

Samarbeidsforum Nord-Troms, psykisk helse og rus


 

Fant du det du lette etter?