Overordnet samarbeidsorgan

Mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) representeres UNN og kommunene i lokalsykehusområdet på rådmanns- og direktørnivå.

​Kontakt sekretariatet
Tlf. 777 54 110
E-post

Rådgiver
Robert Strand
Telefon 412 48 565

Seniorrådgiver
Beate Nyheim
Mobil 975 43 010

Sekretariatsleder
Magne Nicolaisen
Mobil 917 36 289

Regional koordinerende enhet for rehabilitering i Helse Nord
Anne Sofie Bentzen
Telefon 404 61 116

Postadresse
Samhandlingsavdelingen
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
9038 Tromsø

Referat og innkalling møter 2016

Referat OSO møte 09 29 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Referat OSO møte 09 29 - 2016.pdfReferat OSO møte 09 29 - 2016.pdf
Innkalling OSO møte 29 09 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Innkalling OSO møte 29 09 - 2016.pdfInnkalling OSO møte 29 09 - 2016.pdf
Referat OSO møte 06 09 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Referat OSO møte 06 09 - 2016.pdfReferat OSO møte 06 09 - 2016.pdf
Innkalling OSO møte 06 09 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Innkalling OSO møte 06 09 - 2016.pdfInnkalling OSO møte 06 09 - 2016.pdf
Referat OSO møte 07 04 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Referat OSO møte 07 04 - 2016.pdfReferat OSO møte 07 04 - 2016.pdf
Innkalling OSO møte 04 07 - 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Referater 2016/Innkalling OSO møte 04 07 - 2016.pdfInnkalling OSO møte 04 07 - 2016.pdf