Om Samhandlingsavdelinga

Samhandlingsavdelingas virksomhet

Årsrapporter

Samhandlingsavdelingas virksomhet på onsdagsmøte 4. desember 2019

Ansatte i Samhandlingsavdelinga

Guri Moen Lajord, konstituert avdelingsleder

Guri Moen Lajord

Ansvarsområde:

 • Samhandlingssjef for UNN, men hovedvekt på samarbeid mellom UNN og kommunene i lokalsykehusområdet til UNN.

Ta gjerne kontakt med henne, om du ønsker mer informasjon.

913 84 527
guri.moen.lajord@unn.no


  Marit Bergh, rådgiver
Marit Bergh
Ansvarsområde:

 • Veileder og underviser innen praktisk samhandling, dokumentasjon/meldingsutveksling og tilhørende regelverk.
 • Kan bistå i enkeltsaker ved behov.
 • Fakturagrunnlag og fakturainnsigelser for utskrivningsklare pasienter.

Ta gjerne kontakt med Marit om du ønsker mer informasjon eller ønsker hjelp/veiledning i forhold til praktisk samhandling.

922 82 471

Marit.Bergh@unn.no

Audhild Høyem, rådgiver

Audhild Høyem

Ansvarsområder:

I Samhandlingsavdelinga:

 • «Stormottakersatsingen 2019-2021». Delprosjekt «Helhetlig koordinerende enhet/en dør inn for pasienter med komplekse koordineringsbehov».
 • Saksansvar i samarbeidsfora og løpende saker i samarbeidet mellom UNN og kommunene.

Ta gjerne kontakt med Audhild om du har spørsmål omkring koordinering for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, habiliterings- eller rehabiliteringstilbudet i regionen eller nasjonalt, samt generelle spørsmål innen Samhandlingsavdelingens ansvarsområde.

905 47 197

Audhild.Hoyem@unn.no

Kjetil Jørgensen, konsulent

Kjetil Jørgensen

Ansvarsområde:

Samhandlingsbarometeret. Dette er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Vest og Helse Nord, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. Nettstedet www.samhandlingsbarometeret.no  er under kontinuerlig oppdatering og utvikling. Kjetil drifter Samhandlingsbarometeret i Helse Nord.

932 27 257

Kjetil.Jorgensen@unn.no


Beate Nyheim, seniorrådgiver (permisjon til 1. oktober 2021)

Beate Nyheim

Ansvarsområde:

 • Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Bidrar til organisering og gjennomføring av OSO- møtene, og oppfølging av OSO vedtak. Hun forbereder saker, og bidrar med hjelp til saksframstilling til de som ønsker det. Deltar i ulike utvalg opprettet av OSO.

Ta gjerne kontakt med Beate, om du ønsker å fremme en sak for OSO, eller har andre spørsmål innen Samhandlingsavdelingens ansvarsområde.

975 43 010

Beate.Nyheim@unn.no

Leif Røssås, praksiskoordinator (20%)
Leif Røssås

Ansvarsområde:

 • Leder praksiskonsulentordningen (PKO), som er allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i UNN. De skal bidra til å styrke samhandlingen mellom helseforetaket, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Leder av Fastlegerådet.
 • Ta gjerne kontakt med han, om du ønsker mer informasjon om PKO eller Fastlegerådet.

91689846

Leif.Ingmar.Rossas@unn.no

Stein Gunnar Widding, rådgiver

Stein-Gunnar Widding

Ansvarsområder:

 • Trygg Akuttmedisin.
 • Samhandlingsavvik. Formidle og følge opp avvikene til og fra UNN, utarbeide oversikter m.m.
 • Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
  951 94 809
  Stein-Gunnar.Widding@unn.no

Fant du det du lette etter?