HELSENORGE

Om Samhandlingsseksjonen

Samhandlingsseksjonens virksomhet

Årsrapporter

Samhandlingsavdelingas virksomhet på onsdagsmøte 4. desember 2019

Ansatte i Samhandlingsseksjonen

Marit Bergh, konstituert seksjonsleder

Marit Bergh
Ansvarsområde:
 • ​Veileder og underviser innen praktisk samhandling, dokumentasjon/meldingsutveksling og tilhørende regelverk.
 • Kan bistå i enkeltsaker ved behov.
 • Fakturagrunnlag og fakturainnsigelser for utskrivningsklare pasienter.

Ta gjerne kontakt med Marit om du ønsker mer informasjon eller ønsker hjelp/veiledning i forhold til praktisk samhandling.

Telefon: 92 28 24 71

E-post: Marit.Bergh@unn.no

Audhild Høyem, rådgiver

Audhild Høyem
 Ansvarsområder:
​I Samhandlingsseksjonen:
 • ​«Stormottakersatsingen 2019-2021». Delprosjekt «Helhetlig koordinerende enhet/en dør inn for pasienter med komplekse koordineringsbehov».
 • Saksansvar i samarbeidsfora og løpende saker i samarbeidet mellom UNN og kommunene.
Ta gjerne kontakt med Audhild om du har spørsmål omkring koordinering for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, habiliterings- eller rehabiliteringstilbudet i regionen eller nasjonalt, samt generelle spørsmål innen Samhandlingsseksjonens ansvarsområde.
Telefon 90 54 71 97

E-post: Audhild.Hoyem@unn.no

Kjetil Jørgensen, konsulent

Kjetil Jørgensen
 Ansvarsområde:
Samhandlingsbarometeret. Dette er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Vest og Helse Nord, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. Nettstedet www.samhandlingsbarometeret.no  er under kontinuerlig oppdatering og utvikling. Kjetil drifter Samhandlingsbarometeret i Helse Nord.
Telefon 93 22 72 57
E-post: Kjetil.Jorgensen@unn.no

Lene Kristiansen, rådgiver

Beate Nyheim
 Ansvarsområde
Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Ivaretar sekretariatet for helsefellesskapet, inkl. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). Ivaretar forberedelser og gjennomføring av SSU-møter, og følger opp vedtak. Hun bistår med hjelp til saksframstilling til de som ønsker det. Deltar i ulike utvalg opprettet av SSU. Har hovedansvaret for Faglig samarbeidsutvalg (FSU) barn og unge. I tillegg jobber Lene med veiledning, rådgivning og andre oppgaver innen praktisk samhandling.

Ta gjerne kontakt med Lene, om du ønsker å fremme en sak for SSU, eller har andre spørsmål innen Samhandlingsseksjonens ansvarsområde.

 
E-post: ​lene.kristiansen@unn.no


Leif Røssås, praksiskoordinator (20%)

Leif Røssås

Ansvarsområde:

 • ​Leder praksiskonsulentordningen (PKO), som er allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i UNN. De skal bidra til å styrke samhandlingen mellom helseforetaket, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Leder av Fastlegerådet.
Ta gjerne kontakt med han, om du ønsker mer informasjon om PKO eller Fastlegerådet.

Telefon 91 68 98 46

E-post: Leif.Ingmar.Rossas@unn.no

Stein Gunnar Widding, rådgiver

Stein-Gunnar Widding
 Ansvarsområder:
 • Trygg Akuttmedisin.
 • Samhandlingsavvik. Formidle og følge opp avvikene til og fra UNN, utarbeide oversikter m.m.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
E-post: Stein-Gunnar.Widding@unn.no

​ ​Tony A. Berntsen, rådgiver koordinerende enhet/regional koordinerende enhet

Tony A. Berntsen
​Ansvarsoppgaver:
Rådgiver og kontaktperson i koordinerende enhet (KE)  
 • ​Overordnet ansvar for ordningene koordinator og individuell plan på UNN
 • Drift av nettverk for koordinerende enheter i kommunene
Rådgiver og kontaktperson i regional koordinerende enhet (RKE) for habilitering og rehabilitering i helseregion nord
 • ​Informasjonsformidling og rådgivning om habilitering- og rehabiliteringstilbud på nettsider og telefontjeneste
 • Drift av nettverk for koordinerende enheter i helseforetakene

Fant du det du lette etter?