Kontaktpersoner samarbeid

Her har vi samlet lenker til oversikter over kontaktpersoner på ulike fagområder som kan være til nytte i samhandlingen.


Troms
Nordland

Koordinerende enheter i kommunene

Oppdatert 14.09.21

Endring av opplysninger send epost til: UNN-koordinerende.enhet@unn.no
Balsfjord

May Tove Johansen
Enhetsleder Koordinerende enhet
Helsesenteret 9050 Storsteinnes
Mob. : 400 31 899
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no


Bardu

Gurine Haaksvold
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Fogd Holmboesgt 56, 9360 Bardu.
Telefon: 77 18 55 39, mob. 986 87 428
gurine.haaksvold@bardu.kommune.no

Dyrøy

Noeline Goos
Enhetsleder omsorgsenteret
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 467 48 305
noeline.goos@dyroy.kommune.no


Evenes

Stine Fedreheim
Pleie- og omsorgsleder,
Helse- og sosialsenteret, 8534 Liland
Telefon:  918 19 032
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
stine.fedreheim@evenes.kommune.no

Gratangen

Hege Olsen Richardsen 
Sektorleder helse og omsorg, Nergårdveien 2, 9471 Gratangen   
Telefon: 90045337/92460494
hege.richardsen@gratangen.kommune.no

 
Harstad

Kjersti Dragland
Rehabiliteringskoordinator, Koordinerende enhet
Harstad kommune, 9479 Harstad
Telefon: 770 266 29, mob. 950 64 639
kjersti.dragland@harstad.kommune.no


Ibestad

Anita Dahl Solbakken
HSO-leder, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik
Telefon: 909 66 923
anita.dahl.solbakken@ibestad.kommune.no

Karlsøy

Ann Ellen Johansen
Pleie og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter
Telefon: 77 74 60 80, mob. 992 70 284
ann-ellen.johansen@karlsoy.kommune.no

 
Kvæfjord

Marit Blekastad
Kontaktperson KE, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Telefon: 77 02 33 36/mobil 99 21 69 80
marit.blekastad@kvafjord.kommune.no


Kvænangen

Birgit Skinnemoen
Koordinerende enhet
Kommmunehuset, Gargu 8, 9161 Burfjord
Telefon: 92 65 70 04
birgit.skinnemoen@kvanangen.kommune.no


Kåfjord

May-Liss Van Gemert, koordinator
Kåfjord helsetun, Bakkemoveien 22, 9147 Birtavarre
Telefon: 77 71 93 03/926 56786
May.Liss.Gemert@kafjord.kommune.no
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus


Lavangen

Norunn Johansen
Pleie og omsorgssjef Lavangen kommune,
Nesseveien 22, 9357 Tennevoll
Telefon: 911 90 878
Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
norunn.johansen@lavangen.kommune.no


Lyngen

Inger Grønvoll 
Enhetsleder, helse
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
Telefon: 77 71 17 05, mob. 415 48 378

Ivaretar også funksjon som forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og rus
inger.gronvoll@lyngen.kommune.no

Anette Samuelsen
Kommuneergoterapeut, Lyngen kommune,
Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet
Telefon 906 11 571
anette.samuelsen@lyngen.kommune.no


Lødingen

Vibeke Strøm-Fosse, leder hjemmebaserte tjenester
Kontaktperson koordinerende enhet 
Idrettsveien 1a, 8410 Lødingen Postadresse: Lødingen kommune, postboks 83, 8411 Lødingen
Telefon: 476 86 364
vibeke.strom-fosse@lodingen.kommune.no

Målselv

Elin Aas
Målselv kommune v/koordinerende enhet,
Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Telefon: 92 07 69 40
epost: elin.aas@malselv.kommune.no

Narvik

Grete Feragen
Tildelingskontoret
Kongensgt 49, 8512 Narvik.
Telefon: 76 91 35 98, mob. 416 24 947

tildelingskontoret@narvik.kommune.no

Nordreisa

Angela Sodefjed,
leder koordinerende enhet
Sonjatunveien 1,
9151 Storslett
Telefon: 77 58 81 90
angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

Kirsti I. Mikalsen, 
konsulent koordinerende enhet
Fysikalsk avdeling, pb 147,
9156 Storslett
Telefon: 77 58 81 90  

kirsti.mikalsen@nordreisa.kommune.no

Salangen

Anne Vestermo Nesje
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Helsesenteret, 9350 Sjøvegan
Telefon: 77 17 20 78, mob. 974 63 486  anne.vestermo.nesje@salangen.kommune.no

 

Senja

Elena Kristiansen
Tildelingsenheten
Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 88 31 20

elena.kristiansen@senja.kommune.no

Skjervøy

Siv Karlsen
fysioterapeut, Skjervøy kommune
Postboks 145, 9180 Skjervøy
Telefon: 77 77 57 22
siv@skjervoy.kommune.no

Storfjord

Ann-Monika Wingstad, kommunalsjef helse og omsorgsetaten
kontaktperson koordinerende enhet,
Oldersletta 1, 9046 Oteren
Telefon, mob. 412 00 071
ann-monika.wingstad@storfjord.kommune.no

Sørreisa

Henriette Solli
Ergoterapeut Rehabiliteringsenheten,
Sykehjemsveien 37, 9310 Sørreisa
Telefon: 992 04 710
henriette.solli@sorreisa.kommune.no

Tjeldsund

Per Eivind Horn
Enhetsleder
Telefon: 917 45 484
per.horn@tjeldsund.kommune.no

 
Tromsø

koordinerende.team@tromso.kommune.no

Ressursenter for barn og familie (KE barn og unge 0-23 år):  
Heidi Matre
Koordinator Ressurssenter,
Seksjon barn og familie
Telefon: 950 05 283
heidi.matre@tromso.kommune.no

Theresa Johnsen

Koordinator Ressurssenter,
Seksjon barn og familie
Telefon: 905 05 648
theresa.johnsen@tromso.kommune.no

Koordinerende helse og omsorgskontor:

Ansvar for personer med somatiske lidelser over 23 år,
Evelyn Solli Thomassen
Telefon: 911 57 487
evelyn.solli.thomassen@tromso.kommune.no

Ansvar innen området utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, samt psykiatri og rus utenfor pakkeforløp

Ann Katrin Larsen,
Telefon: 468 10 098 
ann.katrin.larsen@tromso.kommune.no

  
Forløpskoordinator rus og psykiatri

Ingrid Torvik,
Telefon: 468 12 414 
ingrid.torvik@tromso.kommune.no

  


Fant du det du lette etter?