Fastlegerådet

Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Fagrådet består av en fastlege fra henholdsvis Nord-, Midt- og Sør-Troms, samt en fastlege fra hver av vertskommunene for sykehusene, og leder og sekretær fra Samhandlingsavdelingen. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Fastlegerådets medlemmer pr. 1. januar 2019

 • Kjell Nysveen, fastlege og kommuneoverlege 1, Kvænangen kommune
 • Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege i Sørreisa og Dyrøy
 • Lars Nesje, fastlege og helsesjef/kommuneoverlege, Salangen kommune
 • Morten Høyer, fastlege, Tromsø kommune
 • Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune
 • Kine Østvik, fastlege, Narvik kommune
 • Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN
 • Magne Nicolaisen, avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN
 • Leif Røssås, praksiskoordinator, Samhandlingsavdelingen i UNN, leder av Fastlegerådet
 • Guri Moen Lajord, rådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN, sekretær for Fastlegerådet

Fastlegerådets mandat

Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 

Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

Møteplan 2019

 • 30. januar
 • 3. april
 • 5. juni
 • 11. september
 • 20. november

Kontak
tinformasjon

Sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527

Leder:
Leif Røssås

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018

Referat Fastlegerådet 21.11.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 21.11.2018.pdfReferat Fastlegerådet 21.11.2018.pdf
Referat Fastlegerådet 26.09.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 26.09.2018.pdfReferat Fastlegerådet 26.09.2018.pdf
Referat Fastlegerådet 04.06.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 04.06.2018.pdfReferat Fastlegerådet 04.06.2018.pdf
Referat Fastlegerådet 11.04.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 11.04.2018.pdfReferat Fastlegerådet 11.04.2018.pdf
Referat Fastlegerådet 29.01.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 29.01.2018.pdfReferat Fastlegerådet 29.01.2018.pdf

Møtereferater 2017

Referat Fastlegerådet 08.11.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat Fastlegerådet 08.11.2017.pdfReferat Fastlegerådet 08.11.2017.pdf
Referat Fastlegerådet 24.05.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat Fastlegerådet 24.05.2017.pdfReferat Fastlegerådet 24.05.2017.pdf

Møtereferater 2016

Referat Fastlegerådet 05.12.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 05.12.2016.pdfReferat Fastlegerådet 05.12.2016.pdf
Referat Fastlegerådet 12.10.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 12.10.2016.pdfReferat Fastlegerådet 12.10.2016.pdf
Referat Fastlegerådet 22.08.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 22.08.2016.pdfReferat Fastlegerådet 22.08.2016.pdfFant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)