Fastlegerådet

Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Fagrådet består av en fastlege fra henholdsvis Nord-, Midt- og Sør-Troms, samt en fastlege fra hver av vertskommunene for sykehusene, og leder og sekretær fra Samhandlingsavdelingen. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Fastlegerådets medlemmer pr. 1. januar 2019

 • Kjell Nysveen, fastlege og kommuneoverlege 1, Kvænangen kommune
 • Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege og fastlege i Sørreisa og Dyrøy
 • Lars Nesje, fastlege og helsesjef/kommuneoverlege, Salangen kommune
 • Morten Høyer, fastlege, Tromsø kommune
 • Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune
 • Sverre Håkon Evju, fastlege og kommuneoverlege, Narvik kommune
 • Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN
 • Magne Nicolaisen, avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN
 • Leif Røssås, praksiskoordinator, Samhandlingsavdelingen i UNN, leder av Fastlegerådet
 • Guri Moen Lajord, rådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN, sekretær for Fastlegerådet

Fastlegerådets mandat

Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 

Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

Møteplan 2019

 • 30. januar
 • 3. april
 • 5. juni
 • 11. september
 • 20. november

Kontak
tinformasjon

Sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527

Leder:
Leif Røssås

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018

Møtereferater 2017

Møtereferater 2016Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)