Fastlegerådet

Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er opprettet av OSO (Overordnet samarbeidsorgan Troms og Ofoten) for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Fagrådet består av en fastlege fra henholdsvis kommuneregionene Nord-, Midt- og Sør-Troms, og Tromsø-området, samt en fastlege fra hver av vertskommunene for sykehusene. Fra UNN deltar medisinsk fagsjef og PKO-leder (leder praksiskonsulentene), samt avdelingsleder og rådgiver fra Samhandlingsavdelingen. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Fastlegerådets medlemmer pr. 1. januar 2020

Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen):

 • Kjell Nysveen, fastlege og kommuneoverlege 1, Kvænangen

Tromsø-området (kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø):

 • Hans Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege/fagleder legetjenesten, Balsfjord
 • Morten Høyer, fastlege, Tromsø (vertskommunerepresentant)

Midt-Troms (kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Senja):

 • Elisabeth Dalgård, medisinskfaglig ansvarlig lege/fastlege i Sørreisa og Dyrøy

Sør-Troms og Lødingen (kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Lavangen, Salangen, Tjeldsund og Lødingen):

 •  Lars Nesje, fastlege og helsesjef/kommuneoverlege, Salangen
 • Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad (vertskommunerepresentant)

Ofoten (kommunene Narvik og Evenes):

 • Kine Østvik, fastlege, Narvik (område- og vertskommunerepresentant)

UNN:

 • Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef
 • Magne Nicolaisen, avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen
 • Leif Røssås, praksiskoordinator/PKO-leder, Samhandlingsavdelingen, leder av Fastlegerådet
 • Guri Moen Lajord, rådgiver, Samhandlingsavdelingen, sekretær for Fastlegerådet

Fastlegerådets mandat

Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 

Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

Møteplan 2020

22. januar, 1. april, 10. juni, 9. september, 2. desember.

Kontak
tinformasjon

Sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527

Leder:
Leif Røssås

Møtereferater 2020

Møtereferater 2019

Møtereferater 2018

Referat 20181121 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat 20181121 Fastlegerådet.pdfReferat 20181121 Fastlegerådet.pdfpdf185262
Referat 20180926 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat 20180926 Fastlegerådet.pdfReferat 20180926 Fastlegerådet.pdfpdf162988
Referat 20180604 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat 20180604 Fastlegerådet.pdfReferat 20180604 Fastlegerådet.pdfpdf160113
Referat 20180411 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat 20180411 Fastlegerådet.pdfReferat 20180411 Fastlegerådet.pdfpdf244268
Referat 20180129 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat 20180129 Fastlegerådet.pdfReferat 20180129 Fastlegerådet.pdfpdf163662

Møtereferater 2017

Referat 20171108 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat 20171108 Fastlegerådet.pdfReferat 20171108 Fastlegerådet.pdfpdf335480
Referat 20170524 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat 20170524 Fastlegerådet.pdfReferat 20170524 Fastlegerådet.pdfpdf359045

Møtereferater 2016

Referat 20161205 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat 20161205 Fastlegerådet.pdfReferat 20161205 Fastlegerådet.pdfpdf197222
Referat 20161012 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat 20161012 Fastlegerådet.pdfReferat 20161012 Fastlegerådet.pdfpdf129656
Referat 20160822 Fastlegerådet.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat 20160822 Fastlegerådet.pdfReferat 20160822 Fastlegerådet.pdfpdf198650Fant du det du lette etter?