HELSENORGE

Ressurssykepleiere

Det er 4 kompetansenettverk i Nord-Norge knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra kommunehelsetjenesten og sykehusene. Her kan du lese om hva kompetansenettverkene kan bidra med samt komme i kontakt med oss.

​​Finnmarkssykehuset med tilhørende kommuner 
Kontaktperson:
Bodil Trosten
E-post: bodil.trosten@unn.no 
Tlf.: 77 75 43 50  eller 90 80 98 47

Lokale nettverksmøter våren 2023:
 • ​Finnmarkssykehuset Hammerfest/ Klinikk Alta og tilhørende kommuner: Alta 07.06.2023
 • Finnmarkssykehuset Kirkenes med tilhørende kommuner: Kirkenes sykehus 05.06.2023

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)
 

Universitetssykehuset Nord-Norge med tilhørende kommuner 

Kontaktperson:
Bodil Trosten
E-post: bodil.trosten@unn.no 
Tlf.: 77 75 43 50  eller  90 80 98 47
 
​ Lokale nettverksmøter våren 2023:

 • ​UNN Harstad/Narvik med tilhørende kommuner: Narvik 18.04.23
 • UNN Tromsø med tilhørende kommuner: Tromsø 20.04.23

Nordlandssykehuset med tilhørende kommuner 
Kontaktperson:
Trude Kristiansen
E-post: Trude.Merete.Kristiansen@nordlandssykehuset.no
Tlf.: 90 77 01 59  eller  75 57 13 60

​ Lokale nettverksmøter våren 2023:
 • Nordlandssykehuset Bodø med tilhørende kommuner: 25.04.23
 • Nordlandssykehuset Lofoten/Vesterålen med tilhørende kommuner: Nettverksmøte 09.05.23

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)

​Helgelandssykehuset med tilhørende kommuner 

Kontaktperson:
Sølvi Hall
E-post: Solvi.greta.irene.hall@unn.no
Tlf.:  99 60 40 61

Felles nettverksmøte: Helgelandssykehuset med tilhørende kommuner: 10.05.23 
​​

Om kompetansenettverkene

Det er 4 kompetansenettverk i Nord-Norge knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til:

 • ​kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling
 • fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • samhandling på tvers av kommunegrenser, og mellom kommuner og lokalsykehus
 • kontinuitet i helse- og omsorgstilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende
 • kollegastøtte i daglige utfordringer innen fagområdet

Fant du det du lette etter?