Metodebok ved hånd- og håndleddskader

Håndseksjonen ved UNN Tromsø streber etter å løfte kvaliteten i behandlingen. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet en metodebok i håndtering av hånd- og håndleddsskader.
Metodeboken er ikke kun utarbeidet som en veiledning for UNNs egne leger. Den er også utarbeidet for å gi en veiledning til henvisende instanser i Helse Nord om:

  • hvilke pasienter som kan håndteres ved lokalsykehus hvis kompetansen finnes
  • hvilke pasienter som bør viderehenvises akutt
  • hvilke som kan planlegges utført ved UNN på nærmeste virkedag

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)