HELSENORGE

Regionalt kvalitetsregister for psykiatri

Registeret er et HF-internt kvalitetsregister med registrering av avgrensede virksomhetsdata for inneliggende pasienter fra 1980. Det har blitt regelmessig kvalitetssikret mot journaldata og er p.t. komplett for perioden 1980-2012.
​Registeret har blitt benyttet til beskrivelse av pasientpopulasjon/pasientstrøm før innføring av regelmessig rapportering av tilsvarende data til NPR fra 2008. Det har også blitt benyttet i forskning, basert på kobling med Dødsårsaksregisteret etter godkjenning i REK. 

Hovedproblemstillinger i forskningen har vært dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Registeret inneholder ingen kvalitetsindikatorer.​

Kontaktinformasjon:

Anne Høye​
Telefon 77 65 58 03  ​​

Fant du det du lette etter?