HELSENORGE

Medisinske kvalitetsregistre

Registerenheten er en del av Kvalitets- og utviklingssenteret og har som hovedansvar å serve de nasjonale medisinske kvalitetsregistre UNN har databehandleransvar for. Enheten har et nært samarbeid med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Fant du det du lette etter?