Medisinske kvalitetsregistre

Registerenheten er en del av Kvalitets- og utviklingssenteret og har som hovedansvar å serve de nasjonale medisinske kvalitetsregistre UNN har databehandleransvar for. Enheten har et nært samarbeid med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)