Svangerskap og fødsel - informasjon til kvinner med nevromuskulære sykdommer

Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål vedrørende svangerskap og fødsel. Vi har satt sammen informasjon fra utvalgte kilder i denne artikkelen, både generelt og knyttet til enkelte diagnoser.

Kvinner med nevromuskulær diagnose som ønsker seg barn stiller seg kanskje spørsmål om:• Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen?

  • Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med om hun ikke har det?
  • Kan muskelsykdommen bli verre under eller etter graviditet og fødsel?
  • Hvordan opplever muskelsyke mødre situasjonen hjemme med et lite barn?

Det er begrenset kunnskap om svangerskap hos muskelsyke kvinner, men noe litteratur finnes. 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)