HELSENORGE
Informasjonshefte om grensesetting i forhold til egen kropp

Min kropp, mine grenser

Hvordan ha kontroll over egen kropp når du er avhengig av assistanse?

Når du er i en situasjon hvor du trenger hjelp, hvor går grensa, eller hvordan setter du grensa, i forhold til egen kropp?

Min kropp, mine grenser

Foreningen for muskelsyke har laget et informasjonshefte om temaet.

Heftet kan bestilles hos Foreningen for muskelsyke, eller lastes ned som pdf-format i linken under.

 https://ffm.no/wp-content/uploads/2019/01/tema-min-kropp-mine-grenser.pdf