NMKs senterråd

Senterrådet består av representanter for de tre enhetene i, Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), barnefeltet, forskningsmiljøene, og representanter fra de to helseregionene som ikke er representert i NMK-samarbeidet, Helse Midt-Norge og Helse Vest , to brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM).

Senterrådet er et aktivt rådgivende organ for ledelsen av NMK-samarbeidet. Rådet skal sikre at brukerkompetansen kan nyttiggjøres i planarbeid og virksomhet. Senterrådet skal:
  •  være et bindeledd mellom ledelse og brukere
  •  bidra til å fremme samarbeid, vekst og utvikling
  •  bidra til at ressurser utnyttes og prioriteres til det beste for alle brukere av senteret
  •  være et organ som arbeider i forhold til overordnede strategiske mål
  •  delta aktivt i planlegging, oppfølging og evaluering av senterets virksomhet og bidra til at resultatene holder  et kvalitetsnivå i samsvar med intensjonene
  • være aktivt med på å knytte og skape kontakter mellom fagkompetanse og brukerkompetanse for å skape tverrfaglig aktivitet
  •  iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
  •  bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Senterrådets leder og nestleder skal ha et regelmessig og nært samarbeid med ledelsen for NMK-samarbeidet for å utvikle og styrke dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og eksterne

Senterrådet ledes i dag av den ene representanten for brukerorganisasjonen. NMK's senterleder er sekretær for rådet.

NMK-samarbeidet har felles virksomhetsplanlegging og årsrapportering.
Bildet av senterrådet er tatt i Tromsø juni 2015.

NMK senterråd


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)