HELSENORGE

Informasjon til ungdom om nevromuskulære sykdommer

Er du ungdom med en nevromuskulær sykdom? Her finner du relevant informasjon spesielt for deg.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.
Her finner du ulik informasjon rettet mot ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Blandt temaene er sex, kjærlighet og utdanning, i tillegg til rettigheter, muligheter og plikter.

Jobbforalle.no
Mange arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse møter utfordringer når de skal søke jobb. Jobbforalle.no skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering

FFMU.no
Foreningen for Muskelsyke har ungdomsgruppe fra 15-35 år. FFMU driver med kursvirksomhet, informasjon og likemannsarbeid. Det er viktig at unge muskelsyke kommer sammen og deler erfaringer.

Følg facebooksiden Foreningen for Muskelsykes ungdom 

Jungelhåndboka 
Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka være noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten.

Fant du det du lette etter?