HELSENORGE

Informasjon til ungdom om nevromuskulære sykdommer

Er du ungdom med en nevromuskulær sykdom? Her finner du relevant informasjon spesielt for deg.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.

Her finner du ulik informasjon rettet mot ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Blandt temaene er sex, kjærlighet og utdanning, samt  rettigheter, muligheter og plikter.

Jobbforalle.no

Mange arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse møter utfordringer når de skal søke jobb. Jobbforalle.no skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering

FFMU.no

Foreningen for Muskelsyke har ungdomsgruppe fra 15-35 år. FFMU driver med kursvirksomhet, informasjon og likemannsarbeid. Det er viktig at unge muskelsyke kommer sammen og deler erfaringer.

Følg facebooksiden Foreningen for Muskelsykes ungdom 

Jungelhåndboka 

 Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka være noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten.


Fant du det du lette etter?